November 18-19-én a Karolina Egyesület szervezésében került sor az idei Szellemi-Lelki Hétvégére a Szent Margit Gimnázium Apor Vilmos termében, több mint 100 fő részvételével. A program szorosan a „Család Éve” mottójához kapcsolódott. Pénteken három előadás hangzott el a nagycsaládos gyermeknevelés élő példáiról és erkölcsi tanulságairól, beleértve a Karolina Egyesületben szervezett vallásos család-közösségi megmozdulásokat (Csernusné Kollár Ágnes), valamint a Palánta Misszió munkáját a vallástalan családban nőtt gyermekek körében (Kováts György lelkész és felesége). A pénteki program végén Döbrentey Kornél alternatív Kossuth-díjas író mondta el gondolatait szellemi értékeink elhallgatás-mentes nemzedéki továbbadásának fontosságáról, Petrás Mária népdalénekes közreműködése mellett,

majd ifjúsági gitármuzsika zárta a napot.

Szombaton dr.Velkey György, a Bethesda Kórház főigazgatója 20 év kincset érő tapasztalatait adta közre a beteg, sérült gyermekek és súlyos terhet hordozó szüleik testi-lelki terápiájának szeretet-vezérelte módszereiről, majd három előadás következett a családi fészek összetartó erejéről és mindennapi életünkre gyakorolt hatásáról (Dr. Takács Nándor ny. püspök úr, dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester és Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész).

Az ebédszünetben elfogyasztott agapé után a Szt. Margit Gimnázium igazgatója, Görbe László piarista atya érdekes statisztikai adatokat hozott a gimnázium diákságának értékrendjéről, aminek helyes irányba terelése érdekében a nevelési feladatokat súlyozni célszerű. A kapcsolódó kérdések nyomán kitűnt, hogy nagyon hiányzik egy országos katolikus ifjúsági szervezet megszületése. Daróci Bárdos Tamás zeneszerző és Balczó András világbajnok öttusázó előadásaikban humoros részletekkel illusztrált, de erkölcsileg tanulságos élő családi tapasztalatokkal gazdagították a hallgatóságot. Kállay Emil atya zárszava után hálaadó szentmisét tartott a Gimnázium kápolnájában, amelyen a Karolina-úti kápolna és a KÉSZ Szegedi énekkara adott felemelő egyházzenei műsort Bárdosné Molnár Katalin és Gyuris János vezénylete alatt.

A rendezvény megszervezéséért és kitűnő lebonyolításáért hála és köszönet jár a Karolina Egyesület csapatának és kiemelten elnökének, Végh Pál úrnak. Jövőre az AKTK lesz a soros a Szellemi-Lelki Hétvége megszervezésében, amely várhatólag az „Új Evangelizáció” témaköréből fog majd meríteni.

2011 karácsony

Kesselyák Péter