Néhány gondolat egy apától, aki azon mereng, hogy micsoda őrült időket élünk:

Ne sajnáljátok és ne féltsétek a gyermekeiteket, amiért a világ, amelyben felnőnek, nem olyan, mint amilyen volt!
Isten teremtette őket, és pontosan abba az időpillanatba hívta őket, amelyben élnek. Létük nem véletlenszerű és nem baleset.

Úgy neveljétek őket, hogy tudják, Isten gyermekeiként mekkora erő övezi őket! Ismertessétek meg velük Isten szavának hatalmát! Tanítsátok őket, hogy hitben járjanak, tudván, hogy Isten uralkodik mindenek felett!

Bátorítsátok őket a felismerésre, hogy képesek megváltoztatni a világot! Ne félni és csüggedni tanítsátok őket a világ állapota miatt, hanem remélni, hogy tenni tudnak érte!

Amióta világ a világ, minden embert Isten hatalmas terve helyezett éppen abba az időpillanatba, amelyben élt. Az Úr tudta, hogy Dániel képes helytállni az oroszlánbarlangban. Tudta, hogy Dávid meg tud küzdeni Góliáttal. Tudta, hogy Eszter el tud bánni Ámánnal. Tudta, hogy Péter képes szembenézni az üldözéssel. Tudja, hogy a gyermekeitek, bármilyen kihívással szembesülnek az életben, képesek lesznek helytállni, ha benne bíznak. Éppen erre alkotta őket!

Ne féltsétek a gyermekeiteket, hanem vegyétek megtiszteltetésnek, hogy Isten annak a generációnak a felnevelését bízta rátok, amely az életünkben valaha látott legnagyobb kihívásokkal szembesül. Nőjetek fel a feladathoz! Neveljetek Dánieleket, Dávidokat, Esztereket, Pétereket!

Isten nem töpreng fejvakarva, hogy mit is csináljon ezzel a tébolyult világgal. Hanem sereget támaszt, hogy visszaszorítsák a sötétséget, és hirdessék őt az egész földkerekségen. Ne engedjétek, hogy a féltésetek megfossza őket a nagyszerűségüktől, amit Isten helyezett beléjük! Tudom, hogy nehéz őket másnak látni, mint édes kicsi gyermekeinknek, és szeretnénk őket megóvni az élet minden szenvedésétől – de ők a mostani időkre születtek.

Alex Cravens / christianae.wordpress.com