Tanulmány a 2003. szeptember 26-án, az Albertfalvi Napok keretében elhangzott előadás írott vázlata. Krónika sok képpel.
Kiadó: AKTK, Budapest 2004.