Dr. Iván László gerontológus professzor előadása
Albertfalvi Keresztény Társaskör Szent Mihály Akadémia, 2009. június 5.

Az előadó beszámolóját az idősödés kényszerű elfogadásának mottójával kezdte. Ebben az élettani helyzetben a legfőbb cél: megőrizni a test töretlenségét és a lélek éberségét egészen a halálig. Az öregedés nem más, mint genetikailag programozott időbeli változás folyamata, amely faj-specifikusan elvileg egy adott maximális életkorig tarthat. A legújabb kutatások szerint az emberi élettartam lehetséges elvi határa kb.145 év, de nincs tudomásunk arról, hogy ezt a kort valaki már elérte. A legtöbb 100 éven felüli ember ma Szardínia szigetén él.

Az idősödés folyamata párhuzamosan két szinten zajlik: testi és lélektani szinten. A testi folyamat a szervezet életfolyamatainak lassulásával jár, a lélektani pedig az agysejtek kopásával és fogyásával. Ez utóbbinak egyik kísérő jelensége a „jóindulatú feledékenység”, amelyet azonban az agy az egészséges homeosztázis révén képes tudatosan kompenzálni. Baj akkor van, ha a homeosztázis felborul és a lélektani idősödés folyamata kórossá válik.

Az idősödő korosztályt világszerte három társadalmi robbanás hozza hátrányos helyzetbe:

1) A demográfiai robbanás (6,7 milliárd ember él a Földön); 2) Az emberi életkor meghosszabbodása világszerte, ami az ídősek létszámarányát a társadalomban megnövelte; 3) A hatalmas információ-robbanás, amelyet az idősödő korosztály nehezen tud követni.

  1. Ami a demográfiát illeti, Magyarországon ezt negatív módon éljük meg. A férfiak átlagéletkora 68 év, a nőké 75, a népességi átlag pedig 72 év körül van. Az Európai Unió átlagánál ez 9 évvel alacsonyabb. Ráadásul nálunk egészségtelenül nagy a férfiak és nők közötti életkor különbség, ami a férfiakra háruló aránytalanul magas kockázati tényezőkkel magyarázható. Nyugaton a különbség országonként 1-3 év, Japánban pedig nulla.
  2. A meghosszabbodott életkor miatt a nemzedékek együttélése is meghosszabbodott, ami növeli a köztük fennálló feszültségeket és konfliktusokat. A család, mint az együtt élő generációk közti kohéziós erőközpont – erkölcsi összetartó erő nélkül – folyamatosan széthullik. Nálunk jelenleg mintegy 240 ezer család felbomlásával kell számolni. A felbomlás törvényszerűen lelki egészségkárosodással jár (depresszió, agresszió, szenvedély-betegségek, öngyilkosság). Vannak szerencsére nagyszerű, erkölcsileg példamutató családi közösségek is Magyarországon, ahol a nemzedékek együttélése harmonikusan megvalósul.
  3. Az információ-robbanás ismeret-özönéből a hasznosakat kihámozni jelentős szellemi erőfeszítést igényel, amire az idősödő generáció egyre kevésbé képes, mivel alkalmazkodó képessége meggyengül. Az újabb ismeretek megértéséhez ráadásul tanulás szükséges. Ennek híján az idősek hátrányos helyzetbe kerülnek és kirekesztődnek az információs vérkeringésből.

Az előadó kitért az agyi sejtpusztulás miatt homeosztázis hiányában előálló kóros szellemi elváltozásokra, amelyek legsúlyosabbika a ma még gyógyíthatatlan Arzheimer-kór. Kiemelte azonban, hogy a hit – remény - szeretet a spiritualitás erejével csodákat képes művelni még a legreménytelenebb Arzheimer esetekben is.

A spiritualitás ereje a hit-remény-szeretet csatornáján keresztül visszahat a biológiai folyamatokra és ú.n. pszicho-szomatikus hatásokat gerjeszt. A gyógyulásba vetett hit és remény pozitív hatást gyakorol a gyógyulásra. A másoktól kapott szeretet úgyszintén.

Az emberi hiszékenységnek ugyanakkor sajnos megvannak a vámszedői is. A burjánzó egészség-szekták, a torzult természetgyógyászat sarlatánjai az ígért tényleges gyógyhatás helyett csak az emberi hiszékenységet lovagolják meg. A páciens számára valójában csak a gyógyhatásba vetett hit és remény marad, amitől átmenetileg jobban érzi magát és amiért vastag árat fizet .

A spiritualitás ereje szorosan kapcsolódik a nagy egyházak tanításához és az Élet földön túli céljának ismeretéhez. Az idős ember hit és remény nélkül maradva életét céltalannak tekintheti. Korábban megvolt a „nemzedéki passzázs”, amely harmonikus átmenetet biztosított a népesség korosztályai között a legifjabbaktól az öregekig a családi nevelés, az iskola, a hitoktatás és a vallásgyakorlás útján. Ennek az újra élesztése sorsdöntő számunkra.

Különleges spirituális ereje van a betegek szentségének. Megnyugtatja a beteget, oldja görcseit, pozitívan befolyásolja életfolyamatait. Halál-közeli állapotban a felé sugárzó szeretetet legjobban akkor érzi, ha a kezét megfogjuk és halkan beszélünk hozzá, még akkor is, ha látszólag önkívületi állapotban van.

Előadásának második részében Iván professzor úr reményt keltő új biológiai kutatásokról szólt, amelyek az idősödés problémáinak kezelésében nagy szerepet játszhatnak. Új eredmény, hogy egy agysejt pusztulásakor a környező agysejtek dendrit-nyúlványaikkal szinopszisban összekapcsolódnak, hogy együttesen pótolják a kieső agysejt funkcióját. Világra szóló eredmény a mindent tudó és klónozható őssejtek felfedezése, amelyeket születéskor a köldök-vénából nyernek és elraktározva később az emberi szervek pótlására használhatnak. Kiderült, hogy a szervezetünkben is nagy számban ott keringenek ezek az őssejtek, bár a számuk az életkor előrehaladtával csökken. Dúsításuk és aktiválásuk eredményes jövő technológia alapja lehet szerveink megfiatalítása és időskori betegségeink gyógyítása érdekében.

Végezetül szó esett az agyműködés és a lehetséges csodák viszonyáról. Ennek vizsgálata tárgyában két tudományos irányzatról beszélhetünk: evolucionistákról és kreacionistákról. Tény, hogy a halántéklebeny elektronikus kisülése hallucinációhoz vezethet. Ez leggyakrabban epilepsziás rohamoknál fordulhat elő. Az evolucionista (materialista) szemlélet szerint pl. Szent Pál látomása a damaszkuszi úton epilepsziás rohamhoz kapcsolódó hallucináció volt. A kórházi praxisban gyakori, hogy epilepsziás betegek látomásról beszélnek, amelynek során Jézussal, Máriával, vagy az ördöggel találkoztak. Ezek az esetek feltehetően legtöbbször hallucináció szüleményei, de kreacionista szemmel nem zárhatjuk ki, hogy kivételes esetekben - mint Szent Pál esetében is - Isten a „hallucinációs biológiai csatornát” valódi csodás látomás céljára veszi igénybe és ilyenkor a transzcendens és anyagi világ „tetten érhető” kapcsolatát valósítja meg.

Albertfalvi Egyházközségi Levél 2009. Úrnapja

Kesselyák Péter