Vágjunk ki egy A/4-es papírlapból hosszában egy téglalap-alakú papírcsíkot, majd a csík rövidebb éleit egymáshoz képest 180 fokkal elfordítva illesszük össze és ragasszuk össze. Így egy különleges karikát kapunk, amit Möbius-karikának hívnak. Ez a karika azzal a különleges tulajdonsággal rendelkezik, hogy nincs két különböző oldala! Ha ugyanis az egyik oldalán ceruzánkkal megszakítás nélkül elkezdünk húzni egy vonalat, azt vehetjük észre, hogy folyamatosan átkerülünk a karika másik oldalára és egy teljes kör megtétele után ceruzánk hegye a karika „túlsó oldalán” pontosan a kiindulási ponttal szemben fejezi be mozgását, anélkül, hogy közben ceruzánkkal kereszteznünk kellett volna a papírlap élét.

Két dimenzióban tekintve minden papírlapnak két oldala van és az egyik oldalról csak úgy juthatunk át a másik oldalára, ha ceruzánkkal keresztezzük a papírlap élét. A Möbius-karika esetében viszont erre nincs szükség, ezért úgy is fogalmazhatunk, hogy a Möbius karikának nincs két különböző oldala. Vagy másképpen: a két oldala egy és ugyanaz az oldal!

A hasonlat ezután kézenfekvő: Jézus és az Atya két különböző isteni személy a Möbius-karika két oldalának megfelelően (ha az élen keresztül megyünk át egyik oldalról a másikra), mégis egy Isten (ha ceruzánkat követve folyamatosan haladunk a „látszólagos” túloldalra, amely így ugyanazon oldalnak bizonyul).

Ez az analógia a három isteni személy közül bármely kettő esetében érzékelteti, hogy a két isteni személy lehet ugyanakkor egy Isten. Mivel három dimenzióban élünk, a három isteni személy egy-Isten voltát egy csapásra nem tudjuk szemléletesen bemutatni, ehhez legalább négy dimenzióban kellene élnünk és valamiféle 4-dimenziós „Möbius-karika” kellene a szemléltetéséhez. Minden esetre a fenti gondolatok egy lépéssel közelebb vihetnek bennünket a több isteni személy – egy Isten lényegének megértéséhez.

Kesselyák Péter