Amint a Szentírásból tudjuk, ősszüleink elbuktak az isteni próbatételen, távozniuk kellett a Paradicsomból és a halál fogságába kerülve elvesztették a mennyország kapuján való belépés lehetőségét. De nemcsak ők, hanem minden utódjuk is. Csak a Megváltó hatalmas áldozata nyithatta meg a mennyek bezárult kapuját az emberi nem előtt.

Érdekes módon senki sem teszi fel a kérdést: mi lett volna, ha Ádám és Éva kiállják a próbatételt? Biztos, hogy Istennek megvolt a „forgatókönyve” erre az esetre is. Hiszen ősszüleink szabad akarattal rendelkeztek, a bűnbeesés nem ”eleve elrendelt” esemény volt, aminek így kellett történnie.

Isten „forgatókönyvére” emberi ésszel két alternatíva kívánkozik:

  1. Ősszüleink földi életük végeztével „automatikusan”, a halál közbeiktatása nélkül léphettek volna be a mennyek országába és ugyanígy minden utódjuk is, vagyis földi létünk a mennyország előszobája lett volna csupán. Következésképpen nem lett volna szükség a megváltásra sem.
  2. Isten mindenegyes embert személyesen kitette volna ősszüleink próbatételének és akik azt kiállják, azok számára halál nélkül nyitva állt volna a mennyek kapuja, de akik elbuknak, azokra (és utódaikra) kiterjedt volna az eredeti bűn és a halál. Az ő „kedvükért” mégiscsak szükség lett volna a megváltásra.

Vajon az Egyház mit mond minderről?

2011.karácsony

Kesselyák Péter