Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell

Az elmúlt évekhez hasonlóan újra megtelt Albertfalva plébániatemploma a Hollai Antal pápai káplán, c. apát, esperes, plébános halálának 3. évfordulóján tartott szentmisére július 29-én este. A mise után került sor az Antal atya elmélkedéseiből szerkesztett újabb könyv bemutatójára, amely Szemlélni és befogadni címmel jelent meg.

A szentmisén ebben az évben is több pap misézett együtt, a főcelebráns ezúttal Dr. Válóczy József esztergomi teológiatanár, Budafok-Felsőváros plébánosa volt. Bevezetőjében az idén ezüstmisés egykori tanártárs és barát felidézte, hogy Antal atya egyszer örömmel mutatott neki egy fotóalbumot. Tanítványaitól, a Don Bosco katolikus iskola végzős diákjaitól kapta, benne egy neki dedikált mottó szerepelt, talán Shakespeare szövege: „Az emlékezéshez nem emlék kell, hanem szeretet.” Akik ma itt vagyunk, valamiképp tudjuk ezt – mondta Válóczy József, hozzátéve, hogy imádkozzunk érte is és egymásért is, hogy ezt a szeretet tanuljuk magunkban ápolni, növelni és egymásban, a másikban értékelni.

A homíliát ezúttal Dr. Pákozdi István pápai káplán, érseki tanácsos, tanszékvezető főiskolai tanár, egyetemi lelkész mondta. Az évközi vasárnap szentírási szakaszait találóan megvilágító beszédének végén röviden utalt Antal atya életének és szolgálatának a felolvasott evangéliumi résszel kapcsolatos párhuzamaira. Felidézte Belon Gellért alakját, akit 1959-ben XXIII. János pápa pécsi püspökké nevezett ki, de akinek felszenteléséhez a kommunista államhatalom 23 éven keresztül nem járult hozzá. Így az egykori spirituális plébánosként szolgált tovább, szívesen vállalva a félreállítás évtizedeit, és plébániájára visszavonultan nagyon elmélyedt az Isten igéjében, a Szentírásban. 1982-ben, amikor már öreg és beteg volt, megengedték püspökké szentelését. Addig azonban lelkigyakorlatai és írásai révén azonban országosan ismert lett és sokakat gazdagított. Kispap korában Antal atyát nagyon megérintette Belon Gellért lelkisége. Személyesen ismerte a püspököt és nagyon tisztelte rejtett, alázatos életét. A később szintén spirituálisként és plébánosként szolgáló Antal atya is szerény mosollyal tudott felülemelkedni mindazon, ami az életben érte, és folytatta az evangélium megélésének útját, amivel szintén sokakat gazdagított. Az évközi 17. vasárnap evangéliuma papokat és világban élő keresztényeket is arra hív, hogy keressük az egyetlen igaz és megmaradó értéket. Nyáron, a szabadságok idején talán több időnk van önmagunkba nézni és rendezni a kapcsolatainkat azokkal, akiktől kicsit távolabb kerültünk. Antal atya most megjelent második könyve is segíthet bennünket ebben – fogalmazott Pákozdi István.

A mise után került sor a Szemlélni és befogadni című új könyv bemutatójára, amely Hollai Antalnak a Jelenések könyvéről írt elmélkedéseit tartalmazza. A könyv előszavát író Dr. Kocsis Imre váci nagyprépost, pápai káplán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetője elmondta: Antal atya könyve alapvetően lelkiségi mű, amelynek azonban a szentírástudomány szempontjából is van értéke. A biblikus szakember szerint a könyv kiváló segítség azoknak, akik a Jelenések könyve teológiai tartalma és lelki üzenete iránt érdeklődnek. A szerző a részletkérdések hosszasabb fejtegetése nélkül is szakszerűen, vagyis a bibliatudomány mai álláspontjának megfelelően értelmezi a szimbolikus alakokról szóló leírásokat. A professzor rendkívül találónak nevezte Hollai Antal megfogalmazását: „ez a szentírási könyv nem az ismeretlen jövő kíváncsiskodó fürkészése, hanem a jelennek szóló útmutatás”. Majd külön felhívta a jelenlevők figyelmét a szerző egy másik fontos mondatára, miszerint a végidőre való figyelemnek éppen az a célja, hogy a jelenben segítsen „vállalni a hűség útját minden megpróbáltatás között, és a remény embereként élni és világítani mások számára is ebben a világban”.

A megemlékezés végén a hála és a szeretet kifejezésének csendes gesztusaként az emlékezés koszorúi kerültek Antal atya emléktáblájához a templom falára. Csernus László képviselő Újbuda Önkormányzata, Dr. Bene Lajos jegyző a plébániai képviselőtestület, Gerséné Márkus Mária igazgatóhelyettes az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kristóf József elnök az Albertfalvi Keresztény Társas Kör képviseletében helyezett el koszorút. A szentmisén és a könyvbemutatón a plébánia kórusa énekelt, Bene Balázs orgonán, Papp Györgyi hegedűn és Ludmány Emil brácsán működött közre. A Szemlélni és befogadni című könyv a Szent István Társulat könyvesboltjában kapható.

Wappler Ádám

Fotó: Wappler Anna