2013. máj. 29. 15:17
Az 1930-as években történt. Szüleim ifjú házasokként tettek tisztelgő látogatást egy magas rangú rokonnál, ahol a falon egy nagy Krisztus-festmény hívta fel magára a figyelmet. A Krisztus arcról félelmetes, nyugtalanító tekintet áradt szét a szobában. A vendéglátó felesége észrevette édesanyám képre szegezett fürkésző tekintetét és büszkén kezdett dicsekedni: ...
2012. márc. 27. 15:12
1947 elején történt Szegeden, 11 éves voltam akkor. Édesanyám ferences harmadrendiként kapcsolatba került egy kedves, jámbor, szeretetre méltó alsóvárosi családdal, ahol két szép, egészséges kislány mellé egy elmebeteg kisfiú született harmadiknak. Nagy volt a szívfájdalom, de a kicsit nem lehetett otthon nevelni, beadták a Borromei Szent Károlyról elnevezett fogyatékos gondozó Intézetbe, ahol akkor még apácák gondozták a társadalom szerencsétlen, nyomorék, elesett és soha fel nem gyógyuló számkivetettjeit...
2011. nov. 25. 15:10
Amint a Szentírásból tudjuk, ősszüleink elbuktak az isteni próbatételen, távozniuk kellett a Paradicsomból és a halál fogságába kerülve elvesztették a mennyország kapuján való belépés lehetőségét. De nemcsak ők, hanem minden utódjuk is. Csak a Megváltó hatalmas áldozata nyithatta meg a mennyek bezárult kapuját az emberi nem előtt...
2011. nov. 25. 15:06
November 8-án fájdalmasan komoly témájú előadás hangzott el az AKTK Szent Mihály Akadémia programjában Sümegh László ny. igazgató, a Szent István Lovagrend tagja tollából: „A kereszténység helyzete a nyugati világban – a Nyugat agóniája” címmel. Súlyos kérdésekkel kell szembe néznünk a kereszténység napról-napra tapasztalt fokozatos térvesztése nyomán...
2011. nov. 25. 15:03
November 18-19-én a Karolina Egyesület szervezésében került sor az idei Szellemi-Lelki Hétvégére a Szent Margit Gimnázium Apor Vilmos termében, több mint 100 fő részvételével. A program szorosan a „Család Éve” mottójához kapcsolódott. Pénteken három előadás hangzott el a nagycsaládos gyermeknevelés élő példáiról és erkölcsi tanulságairól...
#
2011. aug. 23. 8:38
Megjelent az Albertfalvi Szent Mihály templom felszentelésének 70. évfordulója alkalmából. Szerkesztő: Erdős Attila atya Kiadó: Albertfalvi Szt. Mihály Plébánia, Budapest-Albertfralva, 2011.
2011. jún. 26. 14:59
Egy szép jubileum mindig jó alkalom a visszatekintésre, hogy összegezhessük azokat az értékeket, amelyek mellett a hétköznapok forgatagában talán gyakran elmentünk, de mára kikristályosodva emelkednek ki az emlékezet homályosodó világából...
2010. nov. 25. 14:54
Az 1824-ben elhunyt Ágoston-rendi apáca, Boldog Emmerich Katalin rendkívül részletes látomásokban tapasztalta meg a Megváltó születését megelőző történelmi Advent eseményeit, amelyeket Brentano Kelemen szerzetes pap Katalin elmondása alapján hűségesen és pontosan lejegyzett. Ebből a leírásból készült az alábbi kivonat, amely csak a leglényegesebb személyekre, eseményekre és összefüggésekre szorítkozik és történései Szent Anna nagyszüleinek idejében kezdődnek...
2010. jún. 6. 14:51
A Szent Mihály Akadémia meghívására május 11-én Dr.Czeizel Endre akadémikus tartott előadást a Don Bosco Iskolában „A magyarság genetikai gyökerei” címmel, zsúfolásig telt teremben, „ökumenikus” hallgatóság előtt, ugyanis az albertfalvi református közösségből is sok érdeklődő volt jelen. Bevezetőjében áttekintette az emberi faj kutatásának forrásait...
2009. nov. 25. 14:30
A hagyományos Szellemi-lelki Hétvégét ebben az évben az Albertfalvi Keresztény Társaskör szervezte a Szent Margit Gimnáziumban, együttműködve a Szentimrevárosi Egyesülettel és a Karolina Egyesülettel. A programnak nagy érdeklődés mellett több mint 120 lelkes résztvevője volt, mindkét napon zsúfolásig megtöltve az Apor Vilmos konferencia termet. Nívós előadóktól lélekemelően kiváló előadások hangzottak el, utat mutatva az ország jövő erkölcsi felemelkedése felé és megerősítve a Gondviselés támogatásába vetett bizalmunkat.