2003. jún. 22. 10:34
A Jézus képmását és szent sebekkel borított testének lenyomatát hordozó csodálatos lepel, amelyet a torinói székesegyházban őriznek, 1988 óta a „tudományos” viták kereszttüzében áll. A lepel eredetiségét az Egyház engedélyével sokoldalú vizsgálatnak vetették alá...
2003. ápr. 20. 10:31
A Bibliatudomány számára napjainkig megfejtetlen kérdés maradt a Vízözön mibenléte és történelmi hitelessége. Sokan puszta jelképnek tekintik, mint sok mást az ószövetségi Szentírásban, amire eddig nem sikerült kézzel fogható magyarázatot találniuk a könyvtárakat bújó szakembereknek. A 90-es évek közepén véletlen események vezettek a megfejtés nyomára...
2002. márc. 31. 10:30
1971 őszén történt. Két éves kubai kiküldetésre készültem az akkoriban egyik vezető híradástechnikai cégünktől. Behívtak a személyzeti osztályra és leültettek egy elkülönített fülkében. Miután közölték velem, hogy valami nagyon fontos dolgot kívánnak tudomásomra hozni, ami szigorú titoktartásra kötelez, elébem tettek egy gondosan adminisztrált titkos rendeletet, hogy a zárt fülkében tanulmányozzam át, majd a csatolt nyilatkozatot írjam alá...
2001. nov. 25. 10:22
Az Albertfalvi Keresztény Társaskör, a Karolina Egyesület és a Szentimrevárosi Egyesület ez évben Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban tartotta hagyományosan közös rendezvényét, a szokásos Szellemi-Lelki Hétvégét, amelynek mottója ezúttal egy kérdőjelben csúcsosodott ki: „Fenntartható-e a fejlődés?”
2001. szept. 29. 10:20
Körülbelül 15 éve annak, hogy a Hittudományi Akadémia tanára, Rózsa Huba professzor úr előadás-sorozatot tartott az albertfalvi közösség számára az Ószövetség tudományos kutatásának eredményeiről. A megváltás témáját körüljárva felvetette a gondolatot, vajon szükséges volt-e Jézusnak feláldoznia magát értünk?
2001. ápr. 15. 10:18
Március 24-én, a nagyböjti lelkigyakorlat utolsó napján Szerencsés Zsolt atya többször idézte Lukács evangéliumának azt a részét, amelyben Zakeusról, a vámosok megvetett és bűnösnek tartott vezetőjéről esik szó, aki Jézus elé állva megindultan jelentette ki, hogy vagyonának a felét a szegényeknek adja, és akiket megcsalt, azoknak négyannyit ad helyette...
#
2000. aug. 23. 8:35
Az Albertfalvi Szent Mihály Római Katolikus Plébániatemplom nyolc boldogságot ábrázoló üvegablakai. Kiadó: AKTK, Budapest-Albertfalva, 1997.
#
2000. aug. 23. 8:33
Virt László statisztikai adatok tanulmányozásával bizonyítja, hogy Albertfalva különböző státuszú helyein született gyermekek életét nagymértékben befolyásolja szülőhelyük szociális környezete. A szerző által vizsgált településrészek: kertváros, lakótelep, szocreál telep, ipari gyárkörnyezet. (városszociológia) Kiadó: AKTK, Budapest 1999. (Albertfalvi Füzetek 1.)
#
2000. aug. 23. 8:29
Albertfalva története a kezdetektől a századfordulóig. (településtörténeti vázlat) kiadó: Albertfalvi Szent Mihály Plébánia, Budapest 1997. Albertfalva keletkezése és története.
2000. ápr. 23. 10:14
Jézus mennybemeneteléről a Szentírás röviden ad hírt számunkra: Az Úr a feltámadása utáni negyvenedik napon is megjelent tanítványainak, együtt evett velük és megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amely szerint majd Szentlélekkel fognak megkeresztelkedni…