Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás (régebben egyházi adó) az egyházközség mint intézmény működtetésére befizetett összeg. A megyéspüspök által ajánlott mértéke: évenként az éves nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk.

Ebből finanszírozzuk a közösségi terek (templom, plébánia) rezsiköltségeit és karbantartását, munkatársaink bérét és annak közterheit, papjaink minimálbérét és ellátását, az adminisztratív költségeket (telefon és internet, papír, fénymásolás, postaköltség stb.).

Befizethető készpénzben az adószedőnél, a sekrestyében, az irodában, a templomban található csekken, valamint átutalással.

Az ideális fizetési mód a havi rendszeres fizetés lenne, mivel a költségek hónapról-hónapra merülnek fel, illetve a havi befizetés is kisebb terhet róna a testvérekre. A rendszeres banki átutalási megbízás egy kényelmes és egyszerű formája eme kötelezettségünk teljesítésére.

A plébánia számla adatai:
Kedvezményezett: Budapest-Albertfalvi Szent Mihály Plébánia
S
zámlaszám: 11102106 - 19819442 - 36000001