Tisztelt tagtársunk!

Éves rendes közgyűlésünket 2018. május 24-én (csütörtökön) 17:00 órakor székhelyünkön, az Albertfalvi Közösségi Ház nagytermében (1116 Budapest, Gyékényes u 45-47.) tartjuk, melyre ezúton meghívjuk minden Tagtársunkat.

A közgyűlés tervezett napirendje:

  1. Megnyitó
  2. Beszámolók az előző évről. Előterjesztő: Kristóf József elnök
  3. 2017-es mérlegünk. Pénzügyi beszámoló. Előterjesztő: Vas László alelnök
  4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése. Előterjesztő: Bodóné Szörfi Rozália, az ellenőrző Bizottság elnöke
  5. Hozzászólások és döntés a beszámolók elfogadásáról
  6. Tisztújítás. Előterjesztő: Kiss Gábor, a Jelölő Bizottság elnöke
  7. AKTK tervezett programjai 2018-ban
  8. Egyebek

Amennyiben a jelzett időpontban a megjelent tagok létszáma nem éri el a tagdíjat fizetők létszámának 50%-t plusz 1 főt, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést 17:30-ra hívjuk össze ugyanazon helyszínre, változatlan napirenddel.

Lehetőség lesz a helyszínen az éves rendes tagdíj befizetésére, amely 2007 óta változatlanul diákoknak és nyugdíjasoknak 1000 Ft, dolgozóknak 1500 Ft. Aki nem tud a közgyűlésen részt venni, a tagdíját banki átutalással is teljesítheti. Banki átutalásnál, vagy banki pénztári befizetésnél a közlemény rovatba a nevet és a „tagdíj 2018-ra” szöveget kérjük beírni.

Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör számlaszáma:10918001-00000084-32480001.

A közgyűlést követő beszélgetéshez, a szokásos agapé kiegészítéseként szívesen fogadunk egy-egy tálca süteményt.

Kérjük, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel tisztelje meg jelenlétével a többieket.

2018. május 03.

Kristóf József
elnök sk.