1. Hétfőn este 7-től ismét bibliaóra lesz a Közösségi Házban.
  2. Kedden délután 4-től a Szent Anna nyugdíjas klub, este ½ 8-tól pedig az Apaklub tartja következő összejövetelét a Közösségi Házban.
  3. Szerdán délután 5-től egészen addig, amíg igény van rá, nagyböjt előtti gyónási alkalmat biztosítunk a templomban. Igyekezzünk a kiírt időpontokban elvégezni az ünnep előtti szentgyónásunkat, mivel erre a szent három nap alatt már nem lesz elkülönített alkalom!
  4. Nagycsütörtökön reggel ½ 8-tól együtt imádkozzuk a reggeli dicséretet. Utána este 6-ig szentségimádás lesz. Délelőtt 10 órakor az olajszentelési szentmisét a Főpásztor az áldozópapsággal egyetemben a Szent István Bazilikában tartja. A nagycsütörtöki utolsó vacsorára emlékező szentmisét a megszokott misekezdéstől eltérően, este ½ 7-kor tartjuk. A szentmise végén elvisszük az Oltáriszentséget a templomból az őrzőhelyre annak jeleként, hogy az Urat is elfogták és elvitték tanítványai köréből. A nagycsütörtöki virrasztás a templomban a kitett Eucharisztia előtt a szentmise után ½ 11-ig tart.
  5. Nagypénteken reggel ½ 8-tól ismét kinyitjuk a templomot és elimádkozzuk a reggeli dicséretet. A templom egész nap nyitva lesz, de nem tartunk szentségimádást. 12 órakor a templomban keresztutat járunk, melyet Jeremiás siralmainak éneke követ, majd közvetlenül utána elkezdjük az Úr szenvedését megelevenítő szertartást. Nyitva hagyjuk a templomot egészen este 10 óráig, hogy elidőzhessünk a sírban fekvő Krisztus előtt. Ne feledkezzünk el arról, hogy nagypéntek szigorú böjti nap! 14 éves kortól ezen a napon hústilalom van. Továbbá a felnőtt katolikus ember, a 18-60 év közöttiek, legfeljebb háromszor étkeznek hús nélküli ételből, és csak egyszer lakhatnak jól. Ez alól fel vagyunk mentve, ha egészségügyi okokból nem mellőzhetjük a húst, vagy ha közétkeztetésben veszünk részt.
  6. Nagyszombaton az Úr egész nap a sírban pihen. Reggel ½ 8-tól elimádkozzuk templomunkban a reggeli dicséretet, melyet ismét Jeremiás siralmai követnek. Egészen az esti szentmiséig nyitva hagyjuk a templomot, a nap folyamán betérhetünk egy csöndes imára. Este 8-tól pedig részt vehetünk a tűzszenteléssel és fényliturgiával kezdődő vigília szentmisén. A fényliturgia megüléséhez mindenki hozzon magával gyertyát!
  7. Húsvétvasárnap vasárnapi miserendet tartunk. A délelőtti 10 órás szentmise végén tartjuk meg az ünnepi feltámadási körmenetet.
  8. Húsvéthétfőn délelőtt 10 órakor mondunk szentmisét. Ezen a napon nem tartunk szentségimádást. Húsvét keddjétől ismét a megszokott rendben folytatódik az egész napos szentségimádás.
  9. Az iroda nagycsütörtöktől keddig zárva van.
  10. Kérjük, hogy aki a húsvéti szent három napon a ministráns szolgálatban részt szeretne venni (akár felnőttek is), az vegyen részt a szertartások előtti próbákon is! A próbák Nagycsütörtökön 17:00-kor, Nagypénteken 10:30-kor, Nagyszombaton 18:00-kor kezdődnek a sekrestyében.