1. Vasárnap országosan a szentföldi keresztények javára gyűjtünk, perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk, nagylelkűen adakozzunk!
  2. Hétfőn este 7-től a Szent Angéla női imakör tartja találkozóját a Közösségi Házban.
  3. Csütörtökön este 7-től a katekumeneket várjuk hittanra, este ½ 8-tól pedig a Karizmatikus közösség mindenki számára nyitott, imaszolgálattal egybekötött imaestet tart a Közösségi Házban.
  4. Pénteken délután ½ 5-től a bérmálkozók hittana lesz a Közösségi Házban, este 6-tól pedig ismét keresztutat járunk templomunkban.
  5. Jövő vasárnap már Virágvasárnap. A körmenetre, kérjük, hozzatok magatokkal barkát, virágos ágakat! A délelőtt 10 órás ünnepi szentmisét a templomon kívül kezdjük virágzó ágas körmenettel, majd együtt vonulunk be a templomba.
  6. A szentsír díszítésére adományokat a sekrestyében köszönettel elfogadunk.
  7. Már előre jelezzük, hogy március 29-én, Nagypénteken, és április 1-jén, Húsvéthétfőn nem lesz egész napos szentségimádás a templomban. Április 2-án, kedden folytatódik ismét a megszokott rendben a szentségimádás. Lelkiőröket keresünk hetente 1 órára kedd 12-től, szerda délután 4-től, és péntek reggel 8-tól. Jelentkezni Riszterer Zsuzsinál lehet.
  8. Előzetesen hirdetjük, hogy a plébániai közösségi napunk idén május 20-án, pünkösdhétfőn lesz közösen a kelenvölgyi közösséggel a kelenvölgyi templomban, illetve templomkertben. Kérjük, vegyétek ezt figyelembe, amikor programot szerveztek! Várunk Benneteket!
  9. A Karitász nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésén kb. 650 kg adomány gyűlt össze. Hálásan köszönjük minden adományozónak a hozzájárulást. Köszönjük az ifi hittancsoportnak, hogy segítettek az elpakolásban! Isten fizesse meg!