1. Hétfőn este 7-től az elsőévesek számára Imaiskola lesz a Kelenvölgyi Plébánián, és ugyancsak 7-től a Szent Angéla női imacsoport tart összejövetelt a Közösségi Házban.
  2. Csütörtökön közvetlenül az esti mise után Imaiskola alkalom lesz a másodévesek számára a Közösségi Házban.
  3. Pénteken délután ½ 5-től a bérmálkozásra készülő fiatalokat várjuk hittanra a Közösségi Házban, majd este 6-tól keresztutat járunk templomunkban.
  4. Szombaton ½ 10-től Oratórium lesz a gyerekeknek a Közösségi Házban, 10-től pedig ministráns foglalkozást tartunk a sekrestyében. Ezen a napon az este 6-kor kezdődő szentmisében és azt követően egyházközségünkben megújulási imaest lesz. Az imaesten kézrátétellel csendben imádkoznak azokért, akik ezt kérik és arra vágyódnak, hogy az Úr Jézus érintse és gyógyítsa meg őket lelkükben. Az imaest szentmisével indul, majd azt követően a kitett Oltáriszentség előtti dicsőítéssel folytatódik, és eközben külön is imádkoznak személyesen azokért, akik ezt ott kérik. A szentmise után folyamatos gyóntatás lesz. Hisszük, hogy Jézus megújulást ad mindazoknak, akik engedik, hogy a lelküket megérintse. Mindenkit hív az Úr - kortól függetlenül - aki az Ő jelenlétében szabadulásra vágyik!
  5. Jövő vasárnap a katolikus iskolák részére gyűjtünk, nagylelkűen adakozzunk majd!
  6. Az egyházközségi nagyböjti lelkinap márc. 2-án, szombaton lesz Palatinus Kristóf, soproni káplán atya vezetésével.