1. Ma elsővasárnap lévén délután 5-től szentségimádást tartunk a templomban.
  2. Hétfőn este 7-től az espereskerületi képviselőtestületek találkozója lesz a Közösségi Házban, ezért a felnőtt hittan elmarad.
  3. Kedden délután ½ 3-tól a Szent Anna Nyugdíjas Klub, este ½ 8-tól pedig az Apaklub tartja következő összejövetelét a Közösségi Házban.
  4. Pénteken este 6-tól 7-ig családos szentségimádást tartunk a templomban, ½ 5-től pedig a bérmálkozásra készülő fiatalokat várjuk hittanra a Közösségi Házban.
  5. Június 3-án, szombaton tartjuk hagyományosan plébániánk közösségi napját Péliföldszentkereszten. A program a 11 órakor kezdődő szentmisével indul, és a kb. ½ 6- kor záródó szentségimádással záródik. Közben ebéd, beszélgetések, játék. Kérjük, a sekrestyében jelentkezzetek a létszám és elérhetőség megadásával! Azt is jelezzétek, hogy ha van üres hely az autóban azok számára, akik nem tudják megoldani az utazást.
  6. Főegyházmegyénk május 31-éig várja azon férfiak jelentkezését, akik a papi hivatásra elhivatottságot éreznek. Kérjük, aki hallja az Úr szólítását, jelentkezzen a plébánosnál!
  7. Hálásan köszönjük nagylelkű adományaitokat, amit a nyári hittan táborra ajánlottatok fel, összesen 650 ezer forintot. Óriási segítség ez a családoknak! A Jóisten fizesse meg nektek bőségesen!
  8. Az őszi Esperest bál sikerén felbuzdulva a középiskolás korosztály egy nyárváró eseményt szervez Napestig néven az espereskerület fiataljai számára május 20-án 15:00-tól 23:00 -ig. Délután kerti piknik és sportversenyek lesznek. Ezután az esemény középpontjában álló esti 6-os ifjúsági szentmisén veszünk részt, majd vacsorával, táncos mulatsággal zárul a rendezvény. Jegyek elővételben a vasárnapi misék után és a helyszínen is kaphatók. További részletek a plakátokon, illetve a facebook eseményen. Várunk szeretettel a kerületből minden 14 év feletti fiatalt!