1. Hétfőn reggel a szentmise után közvetlenül a betegek szentségének felvételére készítjük fel a jelenlévőket, majd este 7-től ismét felnőtt hittant tartunk a Közösségi Házban.
  2. Kedden ½ 3-tól a Szent Anna Nyugdíjas klub találkozója lesz a Közösségi Házban.
  3. Kedden este ½ 8-tól pedig az Apaklub tartja összejövetelét szintén a Közösségi Házban.
  4. Szerdán az esti 6-os szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét azon idős, beteg testvéreinknek, akik szentgyónással és egy felkészítő alkalmon való részvétel által előkészültek a szentség vételére. Természetesen azokat a testvéreinket, akik ezen alkalmakra nem tudnak eljönni, személyesen felkeressük otthonukban és kiszolgáltatjuk nekik is a szentséget. Kérjük, jelezzétek, ha van ilyen otthon fekvő beteg.
  5. Csütörtökön este 7-től a katekumeneket várjuk hittanra a plébánián
  6. Csütörtökön este fél 8-tól a Karizmatikus közösség, mindenki számára nyitott, ima kéréssel egybekötött összejövetelt tart a Közösségi Házban. Mindenkit szeretettel várunk!
  7. Szombaton délelőtt 10-től a ministránsok foglalkozása lesz a Közösségi Házban.
  8. A szombat délután 3-kor kezdődő és 6-ig tartó gyerekfarsangra, illetve az este ½ 8-kor kezdődő felnőtt farsangra a hétvégi szentmisék után még vásárolhatók belépők. A felnőtt farsangra 7-től várjuk az érkezőket. A felnőtt belépő ára személyenként 2500 Ft, a gyerekfarsangra családonként 1000 Ft. Idén is vásárolható támogatói jegy. A szolgálatokra (pl. kapuőrség, ruhatár, takarítás) egy-egyórás időközökre, illetve az agapéhoz felajánlásokra még várunk jelentkezőket. A tombolának szánt tárgyakat mind a gyerek, mind a felnőtt farsangra a sekrestyében, vagy nyitvatartási időben a plébániai irodán gyűjtjük. Cégek felajánlásait is várjuk! A nem tárgyi felajánlásokat leírva, borítékban elhelyezve, szintén a sekrestyében lehet leadni.
  9. A nyári hittan tábor helyszíne és időpontja változott. Szendehely-Katalinpuszta Diáktáborban leszünk augusztus 1-től 4-ig. Egy nappal tolódik csupán. Általános iskolás gyermekek jelentkezését várjuk. Jelentkezési lap a hátsó kisasztalról elvehető. A jelentkezés az előleg befizetésével érvényes. Az előleget és a jelentkezési lapot a 10 órás szentmisék után Mickónak, vagy a Don Bosco iskolában Pohlinger Bettinek lehet leadni.
  10. Február 22-én, Hamvazószerdán kezdődő, férfiaknak szóló, hat hetes lelkigyakorlatra hívja az érdeklődőket az EXODUS albertfalvi csoportja. A napi elmélkedések, imádságok és böjti lemondások testvéri közösségben történő megélése közelebb visz a Feltámadás örömének megéléséhez. A csatlakozás részletei a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton megtalálhatóak.
  11. Már előre hirdetjük, hogy nagyböjti plébániai lelki napot tartunk márc. 18-án, délután 3 órai kezdettel. Kérjük, tegyétek szabaddá lelki gyarapodásotok érdekében ezt a szombatot!