1. Elsővasárnap lévén délután 5-től tartjuk szentségimádási óránkat templomunkban.
  2. Hétfőn este fél 7-től a Szent Mónika Közösség tartja találkozóját az egyik közösségi tag otthonában.
  3. Csütörtökön este 7-től ismét Imaiskola lesz a Közösségi Házban.
  4. Pénteken délután ½ 5-től a bérmálkozásra készülő fiatalokat várjuk hittanra a plébánián, este 6-tól 7-ig pedig családos szentségimádást tartunk a templomban.
  5. Szombaton délelőtt ½ 10-től Oratórium lesz a gyerekeknek a Közösségi Házban, az esti 6-os misével kezdődően és azt követően pedig megújulási imaestet tartunk a templomban. Az imaszolgálattal egybekötött dicsőítő szentségimádás alatt gyónási lehetőséget is biztosítunk. Minden megújulni vágyót szeretettel hívunk és várunk!
  6. A betegek világnapjához közel, febr. 15-én, szerdán az esti 6-is szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét azon idős, beteg testvéreinknek, akik szentgyónással és egy felkészítő alkalmon való részvétel által előkészültek a szentség vételére. Most szerdán az esti szentmise után, illetve 13-án, hétfőn a reggeli szentmise után közvetlenül tartjuk a felkészítést a részt venni szándékozóknak. Természetesen azokat a testvéreinket, akik ezen alkalmakra nem tudnak eljönni, személyesen felkeressük otthonukban és kiszolgáltatjuk nekik is a szentséget. Kérjük, jelezzétek, ha van ilyen otthon fekvő beteg.
  7. A február 18-i plébániai farsangra a hétvégi szentmisék után a templom előtt jegyeket árusítunk. A felnőtt belépő ára személyenként 2500 Ft, a gyerekfarsangra családonként 1000 Ft. Idén is vásárolható támogatói jegy. Ezt azok vásárolhatják meg, akik ugyan nem vesznek részt a bálon, de hozzá szeretnének járulni a költségekhez. A szolgálatokra (pl. kapuőrség, ruhatár, takarítás) egy-egyórás időközökre jelentkezni a templomajtónál kihelyezett táblázaton lehet. A készülő szendvicsekhez felajánlásokat (zöldségek, krémek) is ott lehet jelezni. A tombolának szánt tárgyakat mind a gyerek, mind a felnőtt farsangra a sekrestyében vagy nyitvatartási időben a plébániai irodán gyűjtjük. Cégek felajánlásait is várjuk! A nem tárgyi felajánlásokat leírva, borítékban elhelyezve, szintén a sekrestyében lehet leadni.
  8. Nagy örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy Ferenc pápa a Szombathelyi Egyházmegye papját, Dr. Martos Balázs atyát Főegyházmegyénk segédpüspökévé nevezte ki. Püspökké szentelése márc. 4-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a Szent István Bazilikában, amelyre minket is szeretettel várnak. Imádkozzunk új püspök atyánkért!