1. Kedden fél 3-tól a Szent Anna Nyugdíjas klub tartja összejövetelét, este ½ 8-tól pedig az Apaklub tagjai találkoznak a Közösségi Házban.
  2. Csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti 6-os szentmise ismét a közösségek miséje lesz. A szentmisére hozott gyertyákat megszenteljük, és egy gyertyafényes körmenetet járunk a templomban Urunk bemutatásának emlékére. Várjuk a gyermekes családokat, hogy együtt adjunk hálát gyermekeink életéért és őket együtt a Szent Család oltalmába ajánljuk! Utána agapéra várjuk a résztvevőket a Közösségi Házba. A szentmise után este 7-től pedig a katekumenek hittana lesz a plébánián.
  3. Pénteken elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! Este ½ 9-től a házaspárok hittana lesz a Közösségi Házban.
  4. Szombaton délelőtt 10-től a ministráns fiúk foglalkozása lesz a sekrestyében, délután ½ 6-tól pedig a templomban együtt imádkozzuk az elsőszombati rózsafüzért.
  5. Két hét múlva, febr. 11-én, szombaton az esti 6-os misével kezdődően és azt követően megújulási imaestet tartunk templomunkban.
  6. A február 18-i plébániai farsangra a hétvégi szentmisék után a templom előtt jegyeket árusítunk mától kezdődően. A felnőtt belépő ára személyenként 2500 Ft, a gyerekfarsangra családonként 1000 Ft. Idén is vásárolható támogatói jegy. Ezt azok vásárolhatják meg, akik ugyan nem vesznek részt a bálon, de hozzá szeretnének járulni a költségekhez. A szolgálatokra (pl. kapuőrség, ruhatár, takarítás) egy-egyórás időközökre jelentkezni a templomajtónál kihelyezett táblázaton lehet. A készülő szendvicsekhez felajánlásokat (zöldségek, krémek) is ott lehet jelezni. A tombolának szánt tárgyakat mind a gyerek, mind a felnőtt farsangra a sekrestyében, vagy nyitvatartási időben a plébániai irodán gyűjtjük. Cégek felajánlásait is várjuk! A nem tárgyi felajánlásokat leírva, borítékban elhelyezve, szintén a sekrestyében lehet leadni.