1. Hétfőn este 7-től ismét bibliaórát tartunk a Közösségi Házban felnőttek számára.
  2. Pénteken elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! A házaspárok hittana ez alkalommal elmarad, illetve áttevődik a másnapi, szombat délután kezdődő közösségi lelki napra. Minden házaspárt szeretettel várunk az adventi lelki napra a Közösségi Házban!
  3. Szombaton délelőtt ½ 10-től Oratórium lesz a gyerekek számára a Közösségi Házban. Délután 2-től pedig közös adventi egyházközségi lelki napot szervezünk ugyancsak a Közösségi Házban. Kezdjük együtt imádkozva, lelki testvériséget megélve ezt a kiemelt liturgikus szent időszakot! A lelki nap kísérő gondolatait Kristóf diakónus atyától kapjuk. A lelki napot az esti 6-os szentmisével zárjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A megszokott elsőszombati rózsafüzér közös elimádkozása ez alkalommal elmarad, a lelki nap során adódik majd lehetőség rózsafüzér tizedek imádkozására.
  4. Idén is készítünk kültéri adventi koszorút, amely körül minden adventi szombaton az esti szentmise előtt közös gyertyagyújtást tartunk. Kérjük, hogy aki tud, hozzon ennek elkészítéséhez fenyőágakat!
  5. Advent első vasárnapján, dec. 3-án, a 10 órás szentmise előtt ½ órával szeretettel várjuk azokat a lányokat, akik a vasárnap 10 órai szentmiséken szolgálattal szeretnének bekapcsolódni a liturgiába.
  6. Hálásan köszönjük, hogy múlt vasárnap Albertfalva szegényeinek és az Országos Karitász részére adakoztatok. Isten fizesse meg nagylelkűségeteket!
  7. Idén adventben is elindítjuk a szentcsaládjárás ájtatosságát. Jelentkezni a sekrestyében elhelyezett táblázatban lehet minden elérhetőség megadásával.
  8. Bizonyára mindenki tapasztalja, hogy a Közösségi Házat belaktuk. Egyházközségi és külsős programokkal telik meg a házunk hétről-hétre. Ez öröm mindannyiunk számára, hiszen élő közösség vagyunk, viszont a Ház használata során a termek, közös helyiségek erőteljesen koszolódnak. Az eddigi rendszert nem tudjuk fenntartani a takarítás terén, de szeretnénk, hogy továbbra is tiszta, rendezett közösségi tér fogadja a hozzánk betérőket. Ezért keresünk olyan elkötelezett testvéreket, akik egy új rendszer kialakításában és a takarító szolgálat elvégzésében aktívan részt vennének. Jelentkezés Kovács-Rokolya Boglárkánál személyesen vagy a rokolya.b(at)gmail.com e-mail címen