1. Hétfőn este 7-től ismét felnőtt hittant, bibliaórát tartunk a Közösségi Házban.
  2. Csütörtökön este 7-től a katekumeneket várjuk hittanra, este ½ 8-tól pedig a karizmatikus közösség tart mindenki számára imaszolgálattal egybekötött imaestet a Közösségi Házban.
  3. Szombaton délelőtt ½ 10-től Oratórium lesz az általános iskolások számára a Közösségi Házban. Szombat délután 1-től pedig adventi kuckó néven ismét közösségi foglalkozást szervezünk este 18 óráig a Közösségi Házban. Koszorú készítéssel és egyéb ajándék készítési lehetőségekkel, játékokkal várunk kicsiket és nagyokat egyaránt. Kérjük, hogy az alkalmat mindenki anyagi lehetőségeihez mérten támogassa. Ezt a helyszínen kihelyezett adománydobozokban megteheti. Szeretnénk jelezni, hogy a koszorú készítés hozzávalóiért 4500 Ft-ot kérünk koszorúnként. Aki koszorút szeretne készíteni, előzetesen jelezze azt a sekrestyében a kihelyezett papíron vagy email-en, illetve személyesen Riszterer Zsuzsinál. Várunk mindenkit szeretettel!
  4. Jövő héten lesz az országos Karitász gyűjtés, perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk majd. Nagylelkűen adakozzunk!
  5. Két hét múlva, nov. 20-án, hétfőn este 7-től a felolvasás szolgálatát végzőket várjuk a Közösségi Házba, hogy velük a szolgálattal járó feladatokról, az olvasás technikai feltételeiről, illetve a szolgálat lelkiségéről közösen beszélgessünk. Szeretettel hívjuk azokat a 14 év feletti testvéreket is, akik ugyan még nem felolvasók, de szívesen részt vennének ebben a szolgálatban, hogy - amennyiben képesek ezt a liturgikus feladatot ellátni - ők is bekapcsolódhassanak ebbe.
  6. Már most jelezzük, hogy a 2024-es nyári hittan tábor a ministráns táborral összevonva július 8. és 11. között lesz Katalinpusztán. A jelentkezéseket a jövő év elejétől várjuk.
  7. Az idei adventben is elindítjuk a szentcsaládjárás ájtatosságát. A Szentcsalád két este van egy családdal, első este a saját otthonában fogadja, a második este továbbviszi a következő családnak. Jelentkezni a sekrestyében lévő táblázatban lehet minden elérhetőség megadásával. A táblázatba az első napra kell beiratkozni. Az imádság advent első vasárnapján indul.