1. Elsővasárnapi szentségimádási óránkat (október 2-án) délután 5 órakor kezdjük templomunkban. Az esti szentmise után a búcsúnkhoz kötődően az Énekes Iskola immár hagyományosan koncertet ad templomunkban, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
  2. Hétfőn ½ 7-től a Szent Mónika közösség tartja találkozóját a Közösségi Házban.
  3. Minden hónap első keddjén - így most kedden is - este 7:00 órától dicsőítéssel egybekötött szentségimádást tartunk a templomban.
  4. Kedd este 6-tól pedig Alfa Forrás közösségi alkalom lesz a Közösségi Házban.
  5. Csütörtökön délután ½ 5-től az elsőáldozók hittana lesz a Közösségi Házban, majd az esti 6 órás szentmise a közösségek gitáros miséje lesz, melyet agapé követ a Közösségi Házban. Mindenkit hívunk, várjuk a családokat gyerekekkel együtt! Az esti szentmise után este 7-től a katekumeneknek tartunk hittant a Közösségi Házban.
  6. Pénteken este ½ 9-től a házaspárok hittana lesz a Közösségi Házban. Azok, akik nem tartoznak még semmilyen családos közösségbe, azoknak külön felhívjuk a figyelmét erre az alkalomra, mert a hittan után nekik lesz egy külön kis összejövetel, melynek célja, hogy csoportot ajánljunk, vagy alakítsunk ki számukra. Bíztatunk mindenkit, aki erre vágyik, hogy jöjjön el, és így kapcsolódjon be a közösség életébe!
  7. Szombaton a megszokottól eltérően ministráns foglalkozást tartunk délelőtt 10 órától a sekrestyében. Várunk minden, legalább általános iskolás fiút, akit vonz az oltár körüli szolgálat és szívesen csatlakozna egy nagyszerű csapathoz. E napon tartják a Világmisszió Országos Ünnepét, mely a budapesti verbita Názáret Missziósházban kerül megrendezésre. Az esemény plakátja a hirdetőn megtalálható, szeretettel várnak mindenkit e rendezvényre. Szombaton este az esti 6-os szentmisében és azt követően megújulási imaestet tartunk templomunkban. Az imaszolgálattal egybekötött dicsőítő szentségimádás ideje alatt gyónási lehetőséget is biztosítunk. Minden megújulni vágyót szeretettel hívunk és várunk!
  8. Október a Szűzanya hónapja. Minden szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap az esti szentmise előtt együtt elimádkozzuk a rózsafüzért.
  9. Megjelent az Egyházközségi Levél búcsúi száma, minden család vigyen belőle 1-1 példánnyal!
  10. Október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. Október 16-áig online felületen tehetjük ezt meg. Akinek ez nehézséget okoz, jelentkezzen az irodán irodaidőben, ahol készséggel elvégezzük helyette. Kérjük, hogy az illető a postai úton kapott hivatalos értesítést is hozza magával! Október 17-étől pedig számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik még eddig nem tették meg. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus/görögkatolikus valláshoz való tartozását!