Hétfőn az iroda kivételesen csak ½ 11-ig van nyitva.

Pénteken este 6 órakor tartjuk az éves lelkiőrtalálkozót. Szentmisével kezdünk, utána tanúságtételek és beszámolók lesznek, végül szentségimádással és dicsőítéssel zárjuk az alkalmat. Legkésőbb este 9-ig vége lesz. Hívunk minden lelkiőrt és érdeklődőt egyaránt! Agapé most nem lesz a járványhelyzet miatt.

A sekrestye a hétfői, szerdai, illetve pénteki szentségimádás ideje alatt nyitva van, hogy a mellékhelyiséget tudják használni a lelkiőrök. Azért, hogy a sekrestye nyitva lehessen, kérjük a lelkiőröket, hogy legyenek figyelemmel a forgalomra!

Pünkösdhétfőn a Karizmák Ünnepe lesz Máriaremetén, melyen idén nagyon visszafogottan csak a szabadtéri oltárnál lesznek a programok. Ünnepi szentmise déli 12 órakor kezdődik, Bíboros főpásztorunk vezetésével. Fölhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy szabadtéren gyónási lehetőséget is biztosítanak. Részletes program a hirdetőn szereplő plakáton.

A közösségi ház adománygyűjtésének kapcsán hálásan köszönjük nagylelkű adományaitokat, amelyek eddig megérkeztek átutalás vagy készpénzes befizetés formájában. Minden várakozásunkat felülmúlóan indult el a gyűjtés. Hálásan köszönjük a leggyorsabban adakozó testvéreink anyagi áldozatát, és továbbra is kérjük támogatásotokat!
Az adakozáshoz szükséges információk a templom bejáratánál lévő plakátról vagy a kis asztalokon lévő szórólapokról megtudhatóak. Isten áldjon Benneteket nagylelkűségetekért!

Főpásztorunk rendelkezése értelmében a vasárnapi szentmisén való részvételünk már kötelező, valamint az általános feloldozásra adott felhatalmazást is visszavonta. Természetesen, aki számára élethelyzete miatt lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is más módon szentelje meg. Aki az elmúlt időben általános feloldozásban részesült, az a következő egyéni gyónásában vallja meg súlyos bűneit, amelyek alól ilyenkor feloldozást nyer.