Ma országszerte a katolikus iskolák javára gyűjtünk és perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk. Nagylelkűen adakozzunk!

Hétfőn a Szent Mónika Közösség tart összejövetelt online módon 18:30-tól.

Kedden az Apaklub tagjait várjuk este 8-tól az online találkozóra.

Szerdán este 7-től a katekumenek hittana lesz online módon.

Pénteken elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg a szigorú böjti napról és az engesztelésről! Este 1/2 9-től ismét házaspárok hittana lesz online módon. Csatlakozni az alábbi linken lehet: https://us02web.zoom.us/j/81188006522?pwd=RlFwL3hUbHpOdlhXZENuNlhaSE1tdz09&fbclid=IwAR0Edn-4rR7qp5bsoPAO__rSDlCU5E1BN0l0KO8e6m-e7r5BkX3AN7lsG6I#success

Szombaton délelőtt 10-től a ministránsokat várjuk online módon találkozóra.

Jövő vasárnaptól egy héten át márc. 14-ig az idei nagyböjtben is megtartjuk a szokásos tartós élelmiszer gyűjtést, hogy ezzel is segítsük rászoruló testvéreinket. Kérünk Benneteket, hogy a vírus helyzetre való tekintettel idén ne a felajánlás alkalmával, hanem a szentmisék előtt egyénileg tegyétek le a Jézus Szíve oltár elé élelmiszer adományaitokat! Isten fizesse meg nagylelkűségeteket!

Nagy örömünkre a hívek kezdeményezésére újra elindult az 5 napos szentségimádás. Minden hétköznap reggel 1/2 8-tól este 6 óráig. Aki szeretne csatlakozni a lelkiőr szolgálathoz, szeretettel várjuk! Jelentkezni Riszterer Zsuzsinál lehet. Az elérhetőségek a hirdetőtáblán megtalálhatók. Az imaórák alatt is kérjük a kedves híveket, hogy a járványhelyzettel kapcsolatos szabályokat tartsák be!

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva fogadtuk pénteken a hírt, hogy Főegyházmegyénk segédpüspöke, a sokak által nagyon tisztelt és szeretett Snell György püspök atya a vírusjárvány okozta betegségben elhunyt. Imáinkban hordozzuk Gyuri atyát, és adjunk hálát életéért és szolgálatáért az Úrnak!

A Közösségi Ház felépítéséért ebben a hónapban is várjuk felajánlásaitokat és imáitokat! Kérjük, hogy a felajánlást vállalók iratkozzanak fel a hátsó kis asztalon levő papírokon!

A járvány fokozott terjedése miatt megyés Főpásztorunk a következők betartására hívja fel a figyelmünket: Vegyük komolyan az eddigi egészségügyi határozatokat, pl. közvetlenül az áldoztatás előtt fertőtlenítsék az áldoztatók a kezüket (ugyanezt kérjük az áldozóktól is, ezért ha lehet, mindenki hozzon magával fertőtlenítő szert) - Szigorúan tartsuk meg egymástól a távolságot és viseljünk maszkot - A plébánosok megítésése szerint, ahol indokoltnak látszik, adható általános feloldozás a már jól ismert feltételekkel - ajánljuk, hogy akik önmagukat vagy környezetüket veszélyeztetve érzik, online vagy a tömegtájékoztatási eszközökön kövessék a szentmiséket, nagyböjti ájtatosságokat - családlátogatásoktól, magán jellegű összejövetelektől lehetőség szerint tartózkodjunk - a kórusban való éneklés is kockázatot jelent - a nagyböjti önmegtagadást most egészen különös módon tudjuk megélni - ajánljuk fel ezeket a lemondásokat egész hívő közösségünkért.