Hétfő este ½ 7-től felnőtt hittant tartunk a templomban, mivel a hittanok és közösségi programok ismét megtarthatók élő jelenléttel.

Kedden este 8 órától Apaklubot tartunk online módon.

Szerdán este 7-től a katekumeneket várjuk az online hittanra.

Pénteken este 6-tól ismét megtartjuk templomunkban a családos szentségimádást. Mindenkit szeretettel várunk!

Szombaton délelőtt 9-től az elsőáldozásra készülő gyermekeink első szentgyónása lesz a templomban. Délelőtt 10-től 11.30-ig pedig a ministráns fiúk foglalkozása lesz online módon.

Hétfőn, szerdán és pénteken, reggel ½ 8-tól este 8-ig újra van szentségimádás a templomban! Kedden és csütörtökön is nyitva van a templom este 6-ig (de nincs kitéve az Oltáriszentség). Minden nap nyitva a templom! Örüljünk és használjuk ki az imalehetőséget!

A tavaly elmaradt éves lelkiőr találkozót, május 21-én, pénteken este 6 órakor tartjuk meg. Szentmisével kezdünk, utána tanúságtételek és beszámolók lesznek, végül szentségimádással és dicsőítéssel zárjuk az alkalmat. Legkésőbb este 9-ig vége lesz. Hívunk minden lelkiőrt és érdeklődőt egyaránt! Agapé most nem lesz a járvány helyzet miatt. Egyben kérünk minden lelkiőrt, hogy a szenteltvíz tartó mögötti faliújságon a lelkiőr beosztást nézze meg és ellenőrizze, hogy jó időpontban van-e beírva. Hiba esetén, kérjük jelezzenek Riszterer Zsuzsinak!

A közösségi ház nevére kiírt pályázat jövő vasárnap lezárul. Ha valakinek van még javaslata arra, hogy mi legyen közösségi házunk neve, az legyen szíves a jövő vasárnap esti szentmiséig írja meg e-mailben, vagy dobja be javaslatát a szenteltvíztartó melletti ládába.

A Püspöki Kar kiadott közleménye alapján a héten várható megyés főpásztorunk rendelkezése, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést, valamint az általános feloldozásra adott felhatalmazást a jövő vasárnaptól visszavonja. Ami azt jelenti, hogy jövő vasárnap már a szentmisén való részvételünk kötelező. Természetesen az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén, a járványhelyzet miatt súlyosan veszélyeztetett állapot) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg. Ennek ellenére továbbra is felelősen kell eljárni, a nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.

Egyben arról is rendelkezett a főpásztor, hogy máj. 10-ével a személyes jelenléttel járó hittanórák is megtarthatók úgy az iskolákban, mind pedig a plébánián. Ennek megfelelően az elsőáldozók hittana csütörtökön a szokott időben a Don Bosco iskolában, a középiskolások, a felnőtt ifik hittana összevontan kedden este lesz megtartva a plébánia kertjében.

A Közösségi Ház többletköltségeinek fedezésére meghirdetett célgyűjtésre kérjük nagylelkű felajánlásaitokat, melyet egy CIB Bank-os plébániai számlán a hivatalos számlától elkülönítetten fogadunk átutalással, vagy személyes úton is adhatunk erre a célra adományt. A CIB számla száma: 10702215-19819442-51200002.