1. 21-én vasárnap országszerte Karitász-gyűjtést tartunk. Perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk. Ugyanezen a napon a szentmisék után plébániánk karitászcsoportja Erzsébet-napi kenyeret oszt, egyúttal adományt gyűjt a plébánia szegényei javára. Nagylelkűen adakozzunk!
  2. Hétfőn este 7-től felnőtt hittant tartunk a Közösségi Ház nagytermében.
  3. Kedden este 8-tól Apaklub lesz a Közösségi Ház nagy hittantermében.
  4. Szerdán este 7-től a katekumeneket várjuk hittanra a Közösségi Ház nagy hittantermében.
  5. Pénteken délután 4-től a felsőtagozatosokat várjuk Alfa Junioros együttlétre a Közösségi Ház kis hittantermében, ¼ 5-től pedig a bérmálkozásra készülő fiatalok hittana lesz a Kelenvölgyi Plébánián.
  6. Pénteken este ½ 8-tól ½ 10-ig egyházközségünk klasszikus kórusa próbál a Közösségi Ház nagytermében. Egyben szeretettel várja azokat a testvéreket, akiknek jó a hallásuk és szívesen énekelnének rendszeresen kórusunkban. Közösen énekelni az Úrnak nem csupán öröm, hanem igazi istendicséret, mint ahogyan mondják: aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Biztatunk Benneteket, hogy gyertek énekelni kórusunkba, mely megújult lendülettel rendszeresen összejövetelekkel és próbákkal kívánja széppé és emelkedetté tenni szentmiséinket!
  7. Szombaton délelőtt 10-től ministránsok foglalkozása lesz a sekrestyében.