1. Hétfőn este ½ 7-től a Szent Mónika közösség tartja összejövetelét a Közösségi Ház kis hittantermében.
  2. Kedden este 6-tól lesz ALFA Forrás a Közösségi ház nagy hittantermében. Szeretettel várnak mindenkit, kortól függetlenül, aki beszélgetésre, személyes találkozásra, közösségre vágyik!
  3. Szerdán este 7-től asszonytorna lesz a Közösségi Ház nagytermében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
  4. Pénteken délután 4-től 5-ig az Alfa Junior várja a felsőtagozatosokat közös együttlétre a Közösségi Ház kis hittantermében.
  5. Szombat délelőtt az animátorok oratóriumot tartanak a Közösségi Házban 9:30-tól 12:00-ig.
  6. Ugyancsak szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén, délután 5-től, vezetett, dicsőítő szentségimádást tartunk templomunkban, melyet a 6 órai szentmisével zárunk. Bár véget ért az Eucharisztikus Kongresszus, az Úr imádása tovább él a világ ezernyi pontján közösségeinkben. A szentmise után a szokott időpontban és módon gyónási lehetőséget is biztosítunk. Az alkalomra a honlapon megadott linken egyénileg regisztrálni is lehet.
  7. Jövő vasárnap országszerte Karitász-gyűjtést tartunk. Perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk. Ugyanezen a napon a szentmisék után plébániánk karitászcsoportja Erzsébet-napi kenyeret oszt, egyúttal adományt gyűjt a plébánia szegényei javára. Nagylelkűen adakozzunk!
  8. Hálásan köszönetet mondva a leköszönő Testület tagjainak 5 éves szolgálatáért szeretettel hívjuk és várjuk őket most vasárnap az értük is bemutatott esti 6-os szentmisére. Egyben arra kérjük az egyházközség tagjait, hogy írásban adják le nov. 17., szerda estig azon személy vagy személyek nevét, akit/akiket alkalmasnak tartanak arra, hogy az elkövetkezendőkben testületi tagok legyenek. Az így, ajánlás útján beérkezett nevekből a plébános fogja a testület hivatalos választási szabályzata alapján a 24 fős jelöltek listáját összeállítani. A jelöltek közül majd az idővel előre meghirdetett 2 egymás után következő vasárnapon a közösség tagjai a kiosztott és hitelesített szavazólapon szavazva kiválaszthatják a feladatra alkalmas 12 főt, akik a testület tagjai lesznek, miután a Főegyházmegyének felterjesztett neveket a Főpásztor jóváhagyta. A jelöléshez a szabályzat által megfogalmazott kritériumok a következők: a jelölt olyan 18 és 70 év közötti katolikus, megbérmált keresztény hivő, aki lehetőleg a plébánia területén lakik, példás keresztény életet él, aktívan részt vesz a közösség életében, házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel, szentáldozáshoz járulhat, és az egyházat anyagi hozzájárulásával rendszeresen támogatja.
  9. Csütörtökön este ½ 8-tól, mindenki számára nyitott, karizmatikus összejövetel lesz, a kis hittanteremben. Mindenkit szeretettel várunk.