1. Ma elsővasárnapi szentségimádási óránkat délután 5 órakor kezdjük templomunkban.
 2. Hétfőn este ½ 8-tól a Képviselő testület tagjainak utolsó ülése lesz a Közösségi Ház kis hittantermében, ezért a felnőtt hittan elmarad. Hálásan köszönetet mondok a Testület tagjainak, hogy 5 esztendőn át odaadó és lelkes szolgálatukkal, valamint előremutató tanácsaikkal segítették plébánosi munkámat és a közösség életét! Az Úr áldását kérem további életükre és egyben szeretettel hívom és várom őket jövő hét vasárnap az értük is bemutatott esti 6-os szentmisére közös hálaadásra az együtt végzett szolgálatért.
  Egyben arra kérjük az egyházközség tagjait, hogy írásban adják le nov. 17., szerda estig azon személy vagy személyek nevét, akit/akiket alkalmasnak tartanak arra, hogy az elkövetkezendőkben testületi tagok legyenek. Az így, ajánlás útján beérkezett nevekből a plébános fogja a testület hivatalos választási szabályzata alapján a 24 fős jelöltek listáját összeállítani. A jelöltek közül majd az idővel előre meghirdetett 2 egymás után következő vasárnapon a közösség tagjai a kiosztott és hitelesített szavazólapon szavazva kiválaszthatják a feladatra alkalmas 12 főt, akik a testület tagjai lesznek, miután a Főegyházmegyének felterjesztett neveket a Főpásztor jóváhagyta.
  A jelöléshez a szabályzat által megfogalmazott kritériumok a következők:
  a jelölt olyan 18 és 70 év közötti katolikus, megbérmált keresztény hivő, aki lehetőleg a plébánia területén lakik, példás keresztény életet él, aktívan részt vesz a közösség életében, házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel, szentáldozáshoz járulhat, és az egyházat anyagi hozzájárulásával rendszeresen támogatja.
 3. Kedden este 8-tól Apaklub lesz a Közösségi Ház nagy hittantermében.
 4. Szerdán este 7-től a katekumeneket várjuk hittanra a Közösségi Ház nagy hittantermében.
 5. Ugyanebben az időpontban a plébániai közösségek vezetőinek, illetve képviselőinek megbeszélése lesz a Közösségi Ház nagytermében, ahol a Szentatya által is szorgalmazott szinodális útra lépve egyházközségünk közös lelki irányvonalát kívánjuk felfedezni, megtervezni és ezáltal igyekszünk a már működő közösségek és csoportok plébániai szintű egységét megvalósítani.
 6. Pénteken délután ¼ 5-től a bérmálkozó fiatalok hittana lesz a Kelenvölgyi Plébánián, este 6-tól 7-ig pedig családos szentségimádást tartunk a templomban.
 7. Szombaton délelőtt 10-től ministránsfoglalkozást tartunk a sekrestyében.
 8. A Közösségi Házban asszonytorna indul 20-70 éves korig. Előjelentkezés a sekrestyében.
 9. Örömmel hirdetjük a Testvéreknek, hogy Közösségi Házunk intézője kiválasztásra került. Az intézői szolgálatot november 1-jétől Horta Gábor látja el, akinek bemutatkozását megtaláljátok a Plébánia honlapján a Közösségi Ház menüpont alatt. Gábornak köszönjük, hogy elvállalta a szolgálatot és munkájához jó egészséget és sok örömet kívánunk! Kérünk Benneteket, hogy támogassátok őt szolgálatában.
 10. A járvány terjedése miatt kiadott főpásztori rendelkezés értelmében mostantól a szentmiséken csak maszkban vehetünk részt, kizárólag kézbe szabad csak áldoztatni, és fokozott figyelem és kézfertőtlenítés mellett lehetünk együtt a szentmiséken és összejöveteleinken. Emellett a Főpásztorral az élen biztatunk mindenkit, hogy önmaga és mások életének védelme végett oltassa be magát!