1. A karitászcsoport az "Egymillió csillag a szegényekért" akció keretében a szenteltvíztartó mellé elhelyezett gyertyákat ajándékozza a kedves testvéreknek. Kérjük, aki teheti, a gyertyák melletti perselybe elhelyezett adományaival támogassa a rászorulókat!
 2. Elsővasárnap lévén délután 5 órától tartjuk a szentségimádási órát templomunkban.
 3. Hétfőn délután ½ 6-tól Mikulásváró estet tartunk a gyerekeknek a Közösségi Ház nagytermében.
 4. Minden hónap első keddjén - így most kedden is - este 7:00 órától dicsőítéssel egybekötött szentségimádást tartunk a templomban. Az imádságot papi hivatásokért és a papnevelésért ajánljuk fel. Mindenkit szeretettel várunk!
 5. Szintén kedden este 8-tól pedig Apaklub lesz a Közösségi Ház nagy hittantermében.
 6. Szerdán, Szeplőtelen Fogantatás főünnepén este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk, majd 7-től a katekumeneket várjuk hittanra a Közösségi Ház nagy hittantermében.
 7. Csütörtökön este ½ 8-tól egyházközségünk klasszikus kórusa tartja rendszeres énekkari próbáját a Közösségi Ház nagy hittantermében. Várunk minden énekes kedvű testvért, aki szívesen énekelne a kórusban!
 8. Pénteken délután 4-től az Alfa Junior hívja a felső tagozatosokat közös együttlétre a Közösségi Ház kis hittantermébe. Délután ¼ 5-től pedig a bérmálkozásra készülő fiatalokat várjuk hittanra a Kelenvölgyi Plébánián.
 9. Szintén pénteken este 6 órától családos szentségimádást tartunk itt a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 10. Szombaton - bár ez kivételesen munkanap - délután ½ 5-től adventi lelki délutánt tartunk a Közösségi Ház nagytermében, mely közvetlenül az esti 6-os szentmisével folytatódik, majd mise után csendes szentségimádás alatt elmélkedhetünk a hallottakon, illetve elvégezhetjük a szentgyónásunkat is. Ha a dolgozó felnőttek esetleg nem is tudnak részt venni a délutánon teljes terjedelemben, később be tudnak kapcsolódni ebbe a lelki estébe. Szeretettel várunk mindenkit kortól függetlenül!
 11. Elkészült a Képviselőtestület új választásához szükséges jelöltek listája, melyet a bejáratnál lévő hirdetőtáblára kifüggesztettünk. Kérünk Benneteket, hogy tájékozódjatok a jelöltek felől, és már előre hirdetjük, hogy az elkövetkezendő polgári év elején, január 2. és 3. vasárnapján minden szentmise után az akkor majd kiadott, és előre hitelesített szavazólapokon kérjük majd szavazataitokat leadni arra a 8 jelöltre, akit az új Testület tagjává kívántok választani.
 12. Templomunk karácsonyi díszítésére szánt adományokat a korábbi évekhez hasonlóan most is a sekrestyében köszönettel elfogadjuk!
 13. Templomunk lassanként új köntösbe öltözik. Köszönjük mindenki türelmét, amíg a munkálatok folynak. Hamarosan végre egységes arculatot ölthet a templom és a közösségi ház. A templom festése a Magyarország Kormánya által megvalósított Magyar Templom-felújítási program pályázatán elnyert 15.000.000 Ft támogatásból lett finanszírozva.
 14. Két hét múlva, szombaton, az esti 6-os szentmisével kezdődően és azt követően megújulási imaestet tartunk templomunkban, mely alkalom szintén a karácsony ünnepére készít fel minket. Mindenkit szeretettel várunk!