1. Bíboros főpásztorunk és a NEK Titkársága ismét közös imára hívja a világot június 13-án, Úrnapját megelőző szombaton. A NEK Szentségimádás Albertfalván, most a Lelkiőrség mintájára, a padokban ülve - CSENDBEN - ELMÉLKEDVE - lesz megtartva reggel 8:00 tól. Az imanapot az esti 6-os szentmisével zárjuk.
  2. A jelentkezést a központi NEK honlapon is - külön meg kell erősíteni. https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemenyek - Az ALFA hírekben is közzétettük már ezt az elérhetőséget.
  3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jún. 14-től a vészhelyzet idejére hozott rendelkezéseit a következőképpen módosította: mivel ismét lehetővé vált a vasárnapi szentmisén való részvétel, úgy a vasárnapi szentmisén való kötelezettség alóli felmentést Úrnapjától kezdődően általánosan visszavonta, vagyis Úrnapján már részt kell vennünk szentmisén. Az általános morális elvek természetesen továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, illetve azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik. Hasonlóképpen az általános feloldozás engedélyét is visszavonta, vagyis továbbra ismét csak a személyes fülbe gyónás engedélyezett.
  4. Ennek megfelelően nálunk Úrnapjától megszokott ünnepi miserendet tartunk, vagyis szombaton este 6-kor, vasárnap reggel 1/2 8-kor, 10-kor és este 6 órakor tartunk szentmisét. Idén az úrnapi körmenet elmarad. Az idősek és egészségileg veszélyeztettek számára még továbbra is közvetítünk egy online vasárnapi szentmisét. A rendkívüli áldoztatást az idősek számára 1/2 9-től egy negyed órás időtartamban egy ideig még megtartjuk. A rendelkezés értelmében Úrnapjától visszaáll a megszokott gyóntatási menetrend is, de úgy a szentmiséken, mind pedig a szentgyónás alkalmával viseljünk továbbra is maszkot! Az eddigi egészségügyi előírásokat , a templomban az egymástól való szükséges távolságot, illetve a templomban szolgálatot teljesítő intézkedők utasításait változatlanul tartsuk be!
  5. Minden kedden, így most kedden is, reggel 1/2 8-tól este 8-ig újra van nyilvánosan látogatható szentségimádás a a templomban. Várjuk a LELKIŐR szolgálatra a jelentkezéseket!
  6. Örömmel közlöm a kedves testvérekkel, hogy Bíboros főpásztorunk jún. 13-án, szombaton 10.30-tól az Esztergomi Bazikikában pappá szenteli Gyurász Krisztián atyát, aki ebben a tanévben nálunk töltötte pasztorális gyakorlatát. Sajnos a szentelésre nem mehetünk el, de élő közvetítés útján az Egyházmegye facebook oldalán és a Bonum TV-n lélekben mi is bekapcsolódhatunk ebbe a szép eseménybe. Hálával gondolunk Krisztián atyára és arra az időre, amit velünk töltött, különös köszönettel tartozunk neki a járvány ideje alatt az online szentmise közvetítések alatt nyújtott odaadó és fáradhatatlan szolgálatáért! Imáinkkal kísérjük őt és az Úr áldását kérjük papi életére! Újmiséjét június 20-án, szombaton délután 5 órakor tartja templomunkban, mely után egy 200 főnyi szeretetvendégséget tartunk a templomkertben. Jelenleg szentelését előkészítő lelkigyakorlatát végzi, imáinban hordozzuk őt és szentelendő társait! Szeretnénk őt méltó módon megajándékozni. Aki az egyházközség ajándékához hozzá szeretne járulni, attól azt kérem, hogy borítékban adja le ajándékát a sekrestyében vagy az irodában!
  7. A jún. 20-ai délután 5 órai primíciás szentmise egyben az előesti mise is lesz, ezért azon a szombaton nem 6-kor, hanem 5-kor jöhetünk szentmisére!
  8. Az elsőáldozók első szentgyónása jún. 20-án, szombaton délelőtt 9-től lesz a templomban.
  9. A gyermekek július 6-9-ig tartandó ottalvós kemencei hittantáborára várunk még további gyerekeket! Jelentkezni Mickó néninél az ujhazy.micko(at)gmail.com email címen, vagy a plébánián lehet!