1. Vasárnap 12-től a járvány idejére megszabott korlátozások és egészségügyi előírások megtartása mellett megyés főpásztorunk engedélyével a fiatal, felnőtt korosztály számára rendkívüli áldoztatást tartok a templomkertben. A hivatalos előírások szerint az áldozónak előtte fertőtlenítenie kell a kezét (ahogyan az áldoztatónak is) és áldozáskor óvatosan kézbe kell ejteni a Szentostyát anélkül, hogy érintkezne a két személy egymással. Emellett szigorúan be kell tartani a a 2 méteres szociális távolságot. Ahhoz, hogy ez mások veszélyeztetése nélkül megtörténhessék, FOKOZOTT FIGYELMET ÉS FEGYELMEZETTSÉGET KÉREK MINDENKITŐL! Ezért azt kérem a családoktól, hogy lehetőség szerint a még nem elsőáldozott gyermekeiket hagyják otthon, és ha ez nem megoldható, akkor akár felváltva jöjjenek el áldozni, vagy az áldoztatás teljes ideje alatt TARTSÁK GYERMEKEIKET AZ AUTÓBAN! Azt is kérem továbbá, hogy aki áldozott, HALADÉKTALANUL hagyja el a templom területét és MENJEN HAZA!
  2. Az időseket arra kérjük továbbra is, hogy saját egészségük és életük védelmében maradjanak otthon. Amennyiben mégis el akarnának jönni áldozni, akkor azt 11-től megtehetik, de csak azon feltételekkel, hogy VALAKI AUTÓVAL ELHOZZA ŐKET, ÉS ŐK KI SEM SZÁLLNAK A KOCSIBÓL, hanem értesítenek engem arról, hogy áldozni szeretnének. Én a kocsihoz megyek és őket ott megáldoztatom. De aki nem él ezzel a lehetőséggel, az egyházunk tanítása szerint ugyanazokban a kegyelmekben részesül odahaza a lelki áldozás folytán, mint a szentségi áldozáskor. Tehát JOBB, HA az idősek inkább OTTHON MARADNAK!
  3. Vasárnap délután 3-tól, az irgalmasság órájában szentségimádással egybekötött szentórát közvetítünk a templomból online közvetítéssel. A honlapon található linkre kattintva kapcsolódhatunk be az imádságba.
  4. A templomból közvetített hétköznap reggeli online miséket hétfőtől a délelőtti 10 óra helyett reggel 7-től közvetítjük, amit természetesen továbbra is megtekinthetünk a nap későbbi óráiban is. A vasárnap 10-es közvetítés változatlan marad.
  5. A templomot egész héten reggel 8-tól este 8-ig nyitva tartjuk, hogy az esetlegesen erre járók betérhessenek egy rövid személyes imára.