Főpásztorunk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében az MKPK 2020. november 9-i járványügyi közleményének kiegészítéseként az alábbi rendelkezéseket hozta:

1. A közelgő adventre és karácsonyra tekintettel, ahol erre igény mutatkozik, visszavonásig felhatalmazást ad minden gyóntatási fakultással rendelkező papnak, hogy a tavasszal meghirdetett feltételekkel általános feloldozást adjanak. Ilyenkor is szükséges a hívők részéről a bűnbánat és a súlyos bűnök mielőbbi személyes megvallásának szándéka.

2. Főegyházmegyénkben a plébániákon a közösségi programokat és oktatásokat fel kell függeszteni, illetve, ha lehetséges, online közvetítéssel kell azokat pótolni.

3. Este 7 óra után nyilvános szentmisét kezdeni sehol nem szabad.

4. A templomokat a szentmisék között alkalmas módon szellőztetni és fertőtleníteni kell.

5. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól további intézkedésig felmentést adok mindazoknak, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozna.

6. A felelős lelkipásztorok a szentmisék rendjét a helyzetnek megfelelően alakíthatják. Amennyiben a plébánián szolgáló egyetlen pap betegszik meg, vagy minden ott szolgáló paptestvér beteg lesz, a szentmisék megtartását szüneteltetni lehet, amíg misézőt nem tudnak biztosítani.

A főpásztori rendelkezéseknek megfelelően ismét módosítanunk kell a miserendet. Jövő héttől Albertfalván ismét csak 3 szentmise lesz: reggel 1/2 8-kor, mely továbbra is az idősek és veszélyeztetettek miséje, majd 11-kor (hiszen ezen az elmúlt vasárnapon többen vettek részt, mint a 9-esen), és este 6 órakor. Kelenvölgyben pedig ismét visszakerül jövő vasárnaptól a 9-es szentmise. Így biztosítható, hogy abban az esetben, ha a 2 lelkipásztor közül az egyik valamilyen oknál fogva kiesik, a másik el tudja végezni mind a 4 szentmisét (mely amúgy is a pápai engedéllyel végezhető maximum).

Szerdán a katekumenek hittanát sem a plébánián, hanem online módon tartjuk meg.

Szombaton reggel 8-tól este 6-ig tartó egész napos csöndes szentségimádással kapcsolódunk be a NEK világméretű szentségimádásába.

Jövő vasárnap Krisztus Király főünnepe, az évközi utolsó vasárnap. Ezen a vasárnapon országszerte a Karitász javára gyűjtünk, és perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk. Nagylelkűen adakozzunk!

Az újabb rendelkezésekhez igazodva a Lelkiőr találkozót is bizonytalan időre elhalasztjuk. Amikor a helyzet megengedi, szeretnénk megtartani ezt az alkalmat, melyet hirdetni fogunk! A héten kibocsátott kormányrendelethez igazodva, miszerint este 8 órától kijárási tilalom lépett életbe, a hétköznapi szentségimádásideje a következőképpen módosul bizonytalan ideig: minden hétfőn, szerdán és pénteken 7:30 - 18:00 óráig van szentségimádás. Kedden és Csütörtökön a templom zárva van.