Ma elsővasárnap révén délután 5 órától szentségimádást tartunk templomunkban.

Hétfőn Halottak napja van. Ezen a napon reggel 7-kor és este 6-kor is lesznek szentmisék. Az esti szentmise után Lucernáriumot tartunk, vagyis egy fény liturgia keretében imádságosan megemlékezünk elhunyt szeretteinkről. A Lucernáriumra mindenki hozzon gyertyát magával! A Szent Mónika közösség tagjai a lucernárium után este kb 7 órától tartja összejövetelét az alsó hittanteremben.

Kedden este 8-tól 9-ig dicsőítő szentségimádást tartunk templomunkban a missziók és környezetünk evangelizálásáért, továbbá az eucharisztikus kongresszusért. Ugyanebben az időben este 8-tól Apaklub lesz a sekrestyében.

Szerdán este 7-től a katekumeneket várjuk hittanra a plébánián.

Pénteken elsőpéntek van, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! Este 1/2 9-től - mint ahogyan a karantén idejében tettük - házaspárok hittana lesz online módon. A karantén alatt létrehozott csoportban az esemény kezdete előtt megjelenítjük a linket, amire rákapcsolódva részt vehetünk a hittanon. Aki még nem tagja ennek a csoportnak, az keresse meg Selmeciné Szalay Dórát és regisztráltassa magát!

Szombaton délelőtt 10-től 1/2 12-ig ministráns foglalkozást tartunk a felső hittanteremben. Elsőszombat révén az esti mise előtt 1/2 6-tól együtt imádkozzuk arózsafüzért.

A járványügyi helyzetre való tekintettel jövő vasárnaptól MEGVÁLTOZIK A VASÁRNAPI MISEREND! Az egészségügyi előírások betartása miatt a vasárnapi reggeli 10-es és esti 6-os szentmisén résztvevők jelentős hányada huzamosabb idő óta a templomon kívülre szorul. Az idő egyre hidegebbé válik, így már nem tartható tovább ez az állapot, ezért ideiglenesen a járvány elmúltáig még egy misét bevezetünk Albertfalván délelőtt 11-től, ami miatt a délelőtti 10-es szentmise időpontja reggel 9-re tevődik át. Jövő vasárnaptól kezdődően Albertfalván vasárnap reggel 1/2 8-kor, délelőtt 9-kor, 11-kor, és este 6-kor lesznek a szentmisék. Nyomatékosan kérem a 10-es és az esti 6-os szentmisére járó testvéreket, hogy szokásuktól eltérően többen jöjjenek erre az új misére, hogy ne kelljen senkinek többé kint fagyoskodni a templom előtt!
Ehhez kapcsolódik az is, amit tájékoztatásul közlünk, hogy Kelenvölgyben a vasárnapi reggeli 9-es szentmise ezen változtatások miatt 10 órára tevődik át.

A Pápai Apostoli Penitenciária a járvány által okozott helyzetben, az elhunyt hívek javára szolgáló teljes búcsú elnyerésének lehetőségét meghosszabbítja egész november hónapra, úgy alkalmazva az ehhez szükséges feltételeket, hogy a keresztény nép védve legyen. A nov. 1-8. közötti időszak egyes napjaira megengedett teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak, és legalább lélekben imádkoznak az elhunytakért –, áthelyezhető a hónap más napjaira is. Az egyes hívő szabad választására van bízva, hogy melyik lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges, hogy ezek a napok egymást kövessék. Továbbá a Halottak napjához kötött teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik templomot vagy kápolnát látogatnak és ott elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet –, nemcsak ezt a napot megelőző vagy követő vasárnapra helyezhető át, hanem az egyes hívő szabad döntése alapján, november hónap bármely más napjára is. Az öregek és betegek, illetve mindazok, akik súlyos okból nem hagyhatják el otthonukat, szintén elnyerhetik a teljes búcsút. Ennek előfeltétele, hogy lélekben egyesüljenek a többi hívővel, szakadjanak el a bűntől és álljon szándékukban, hogy az első lehetséges alkalommal teljesítsék a három megszokott feltételt (gyónás,szentáldozás, és a Szentatya szándékára való ima). A búcsú elnyerése számukra úgy történik, hogy Jézus vagy a Szűzanya képe előtt végeznek imádságot az elhunytakért, például a halottakért végzett zsolozsma reggeli vagy esti dicséretét, a rózsafüzért, az Isteni irgalmasság rózsafüzérét, vagy más olyan halottakért való imát, amely kedves a híveknek. Választhatják azt is, hogy elmélkednek egy-egy olyan szentírási szakaszról, amely szerepel a megholtakért végzett liturgia szövegei között. Illetve élhetnek azzal a lehetőséggel is, hogy valamilyen irgalmas cselekedetet végeznek, felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és viszontagságait.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportja szeretettel ajánlja figyelmünkbe a www.bizdramagad.hu weboldalát, mely a várandósságtól a gyermek- és kamaszkoron át, a felnőtt élet kihívásain keresztül egészen az időskorig, a legkülönbözőbb élethelyzetekkel küzdő emberek számára ad tájékoztatást, hogy mely szakemberekhez, szervezetekhez, intézményekhez fordulhatnak és tőlük milyen módon kaphatnak gyakorlati segítséget. A weboldal olyan címeket, lehetőségeket tartalmaz, melyeket az adott kérdések kapcsán, a Főegyházmegye ajánlásával bátran felkereshet és keresztény értékrendünk szerinti segítségnyújtást várhat.