1. Mai elsővasárnapi szentségimádási óránkat délután 5 órakor tartjuk templomunkban.
  2. Kedden este 8-tól 9-ig dicsőítő szentségimádást tartunk templomunkban, a missziók és környezetünk evangelizálásáért. Mindenkit szeretettel várunk, aki a nyári szünet alatt is szeretne hálát adni a kapott kegyelmekért és együtt dicsőíteni Mennyei Atyánkat.
  3. Pénteken elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! A reggeli 7-es szentmisén való részvétellel, szentáldozással, esetlegesen szükséges szentgyónás elvégzésével kapcsolódhatunk be a Nagykilencedbe és a NEK Kongresszusra való országos közös lelki előkészületbe.
  4. A következő két hétben az iroda csak ügyeleti időben lesz nyitva, kedden 9-12 között, csütörtökön 16-19 között.
  5. Nagy szeretettel fogadjuk az egyházközségünkbe érkezett káplán atyát, és régi ismerősként örömmel köszöntjük Huszti Zoltán atyát! Szívből kívánjuk, hogy a lelkipásztori szolgálata során jól érezze magát és otthonra, illetve nyitott szívekre leljen köztünk itt Albertfalván!
  6. Zoli atyát a megnövekedett lelkipásztori feladatok végzése végett küldte hozzánk a Főpásztor. Mint már ismeretes, augusztus 1-jétől a Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia ellátását is ránk bízták. Ennek következtében az idők folyamán kisebb-nagyobb változások is előfordulhatnak liturgikus életünkben, melyeket időben jelezni fogunk. Terveink szerint felváltva fogunk mindkét helyen misézni. Az albertfalvi miserend úgy néz ki, egyenlőre változatlan marad annyi kivétellel, hogy az eddigi elsőszombati szentmise innen átkerül Kelenvölgybe reggel 1/4 8-ra. Az ottani hétköznapi miserend úgy alakul, hogy az itteninek fordítottja lesz, vagyis minden hétfőn, kedden, pénteken, este 6-kor, és minden szerdán, csütörtökön reggel 1/4 8-kor lesznek a szentmisék. A kelenvölgyi vasárnapi miserend pedig egyenlőre marad az ottani rend szerint változatlan, vagyis: minden szombaton este 5-kor, vasárnap pedig reggel 9-kor lesznek a szentmisék.