1. Ma még elhozhatjuk tartós élelmiszer adományainkat a szentmisékre, melyet a helyi karitász fog átvenni és a rászorulókhoz eljuttatni.
  2. Hétfőn este ½ 7-től a Szent Mónika közösség tartja összejövetelét az alsó hittanteremben, este ½ 8-tól pedig képviselő-testületi ülést tartunk a plébánián.
  3. Pénteken elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk el az engesztelésről! Nagyböjtre készülve ezen a pénteki délutánon lelki napot tartunk. ½ 5-től 6-ig gyónási lehetőséget biztosítunk templomunkban, majd 6-tól illetve 8-tól két elmélkedés lesz a templomban. A második elmélkedést egy kiscsoportos beszélgetés követ, ahol megoszthatjuk az elmélkedés során felmerült lelki gondolatainkat. A 2 elmélkedés között 7-től közösen keresztutat járunk. Az estét a beszélgetés után közös szentségimádással zárjuk este 10-kor. A házasok hittana is a lelki este keretében zajlik majd. Mindenkit középiskolás kortól kezdve a felnőttekig szeretettel várunk!
  4. Szombaton elsőszombat révén reggel 7-kor is lesz szentmise. ½ 10-től az animátorok tartanak játékos foglalkozást az iskolásoknak az alsó hittanteremben. Eközben délelőtt 8-tól délután 1-ig a templomot szeretnénk a munkálatok végeztével kitakarítani, visszarendezni, illetve húsvétra rendbe tenni. Ezért kb. 40 fő jelentkezését várjuk, akik 8-tól 1-ig 1-1 órára segíteni tudnak a takarításban, pakolásban. Kérjük, hogy aki tud jönni, jelezze azt a sekrestyében! Az elsőszombati rózsafüzért ½ 6-tól imádkozzuk együtt a templomban. Az esti gyóntatás elmarad.
  5. Jövő vasárnap a szentföldi keresztény testvéreink javára gyűjtünk, perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk. Nagylelkűen adakozzunk majd!
  6. Mától két héten át papírgyűjtést tartunk a plébánián. A papírt kérjük a templomkertben, az erre a célra elhelyezett konténerbe helyezni!
  7. Idén nyáron is szervezünk hittantábort az általános iskolásoknak július 2-5. között Kemencén, a Börzsönyben. Várjuk a gyerekek jelentkezését!
  8. A templom húsvéti díszítésére adományokat köszönettel elfogadunk!
  9. Aki jónak látja, hogy közösségünk számára Közösségi Ház épüljön, attól azt kérem, hogy ebben a hónapban is imáival, áldozatvállalásaival támogassa meg ezt az ügyet! A felajánlást vállalók iratkozzanak fel a hátsó kis asztalra kitett papírokon.