1. Ma elsővasárnap révén délután 5-től tartjuk szentségimádási óránkat a templomban.
  2. Hétfőn este 1⁄2 7-től a Szent Mónika kör tartja összejövetelét az alsó hittanteremben, 1⁄2 8-tól pedig képviselő-testületi ülést tartunk a plébánián.
  3. Szerda már Hamvazószerda, a nagyböjti szentidő kezdete. Ezen a napon kivételesen reggel 7-kor és este 6 órakor is lesz szentmise! Hamvazószerda – mint nagypéntek is - szigorú böjti nap. 14 éves kortól ezen a napon és nagyböjt többi péntekén hústilalom van. Továbbá a felnőtt katolikus ember, a 18-60 év közöttiek, hamvazószerdán, illetve nagypénteken legfeljebb háromszor étkeznek hús nélküli ételből, és csak egyszer lakhatnak jól. Nagyböjt többi péntekén is kerülnünk kell a húst. Ez alól fel vagyunk mentve, ha egészségügyi okokból nem mellőzhetjük a húst, vagy ha közétkeztetésben veszünk részt. Hamvazás szertartásában csak hamvazószerdán részesülhetünk, mivel vasárnap, az Úr napján nem végzünk böjti cselekedetet.
  4. Nagyböjt hétköznapjain 6.40-től, a reggeli szentmisék előtt együtt elimádkozzuk a reggeli dicséretet.
  5. Nagyböjt péntekein, így már most pénteken is, este 7-től keresztutat járunk templomunkban. Előtte 6-tól 7-ig a családok tartanak dicsőítő szentségimádást az alsó hittanteremben. Mindenkit szeretettel várunk! Pénteken 1⁄2 6-tól pedig a bérmálkozásra készülő fiatalokat várom hittanra.
  6. Szombaton az espereskerület szervezésében a „Kálváriától Kálváriáig” nevű nagyböjtöt előkészítő séta lesz, mely reggel 9-kor a Budafoki Kálváriától indul. Tőlünk is mindenkit szeretettel várnak!
  7. Megváltozott az iroda ügyeleti rendje. Szerdán délután helyett délelőtt 9-12-ig van félfogadás.
  8. Szeretnénk egy naplót elindítani, melyben dokumentálnánk a közösségi házért tett felajánlásokat, mint például hétköznapi szentmisén való részvétel, szentségimádás, rózsafüzér imádság. Ebbe a könyvbe bármi bekerülhet – rövid írás, gyermekrajz, felajánlásaitok,... – s így hamarosan az elkészült épület egyik termében a könyvet lapozgatva, örömmel emlékezhetünk vissza a várakozással telt időkre. Szándékaink szerint ez a könyv körbe-körbe járna közösségünkben. A vasárnapi misék valamelyikén lesz a könyv jelképes átadása, az új család azt vállalja, hogy az előző család által választott misére jön, hogy átvegye tőlük a könyvet. A könyvet legkésőbb péntekig kell visszahozni a plébániára. Várjuk családok, plébániai közösségek, házaspárok és egyedülálló testvéreink, tehát mindenki jelentkezését, aki szeretné, hogy megépüljön közösségi házunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet névvel, telefonszámmal, aki szeretne részt venni ebben az imaláncban.
  9. A plébániai farsangi bál szervezői köszönetet mondanak mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult annak sikeres lebonyolításához. Sokan anyagilag támogatták a rendezvényt, mások munkájukkal, szolgálatukkal vagy tárgyi felajánlásokkal tették ezt! A tombolából befolyó összeget a nyári táborok résztvevőinek megsegítésére tudjuk fordítani!
  10. A Püspöki Kar kéri, hogy az idén beadandó személyi jövedelemadó-bevallásoknál különösen figyeljünk az adó 1+1 % felajánlásra, ugyanis az egyházaknál a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig. Aki elektronikusan adja be bevallását (interneten a NAV e-SZJA oldalán keresztül) különösen figyeljen arra, hogy maga az adóbevallás tervezetének elfogadása még nem jelenti az 1+1 % nyilatkozat megtételét. Továbbá kéri, hogy azok, akiknek a családi adókedvezmény miatt nincs fizetendő adójuk, szintén ne feledkezzenek meg az egyház számára az 1%-os nyilatkozatot megtenni akár papír alapon, akár elektronikus formában. Ez azért fontos, mert az egyháznak juttatandó támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.
  11. Idén nyáron is szervezünk hittantábort az általános iskolásoknak. Ennek várható ideje és helye: július 2-5. között Kemencén, a Börzsönyben. Jelentkezési lapokat és előleget később kérünk, miután bejártuk a tábor helyszínét, meggyőződtünk arról, hogy megfelel a mi elvárásainknak.