1. Ma Virágvasárnap van, az Úr szenvedésének vasárnapja. A délelőtti 10 órás szentmise a templomon kívül, a bejáratnál kezdődik barkaszenteléssel, majd ünnepélyes körmenetet tartunk a templom körül Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére.
 2. A közelgő húsvéti ünnepekre szeretnénk méltó módon feldíszíteni a templomot és a kiépítendő szentsírt. A díszítéshez adományokat köszönettel elfogadunk.
 3. Nagyszerdán délután½ 5-től a szentmiséig a húsvéti szentségekben részesülő katekumenek végezhetik el szentgyónásukat, a szentmise után pedig mindenki más elvégezheti szentgyónását. Addig gyóntatok, ameddig lesznek gyónók. Igyekezzünk a megjelölt időpontban elvégezni a húsvéti szentgyónást, mivel a szertartások miatt a hét többi napján erre nálunk nem lesz lehetőség! A szentsír felállításához nagyszerdán az esti mise után segítők jelentkezését várjuk!
 4. A szent három nap eseményei a következők: Mindhárom napon reggel 7.30-tól elimádkozzuk a reggeli dicséretet templomunkban.

  Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor a Szent István Bazilikában megyés főpásztorunkkal és az egyházmegye papságával az olajszentelési szentmisén vehetünk részt. Este ½ 7-kor az esti szentmisében jelenítjük meg az utolsó vacsora eseményét, és adunk hálát az Eucharisztia ajándékáért. Utána este 11 óráig nyitva lesz a templom, amikor a kitett Oltáriszentség előtt együtt virraszthatunk a Getszemáni kertben imádkozó Jézussal. A liturgia előírása szerint a szentségimádás után az Urat az örzőhelyre visszük, mely a templomon kívül, a plébánián levő kis kápolnában lesz.

  Nagypénteken a reggeli zsolozsma utántól egész nap nyitva lesz a templom, elidőzhetünk az Úr sírja előtt. E napon nem lesz szentségimádás. Délelőtt 12 órakor, az Úr keresztrefeszítésének órájában keresztutat járunk a templomban, majd közvetlen utána részt vehetünk az Úr szenvedését megelevenítő szertartáson. Mivel nagypénteken az egész világon nincs szentmise, a szertartás keretében vesszük magunkhoz az Úr szent Testét. Ne feledkezzünk el arról, hogy nagypéntek szigorú böjti nap. 14 éves kortól ezen a napon hústilalom van. Továbbá a felnőtt katolikus ember, a 18-60 év közöttiek, legfeljebb háromszor étkeznek hús nélküli ételből, és csak egyszer lakhatnak jól. Ez alól fel vagyunk mentve, ha egészségügyi okokból nem mellőzhetjük a húst, vagy ha közétkeztetésben veszünk részt.

  Nagyszombaton az Úr egész nap a sírban pihen. A reggeli zsolozsma utántól egészen a vigília szentmiséig nyitva lesz a templom, a nap folyamán betérhetünk egy csöndes imára. Este ½ 8-tól a tűzszentelés szertartásával kezdődik az Úr feltámadását megünneplő vigília szentmise. A fényliturgia megüléséhez mindenki hozzon gyertyát magával!

  Húsvétvasárnap a délelőtti 10 órás szentmise végén tartjuk az ünnepi feltámadási körmenetet, amikor fényes nappal a világ előtt is tanúságot teszünk a feltámadott Jézusba vetett hitünkről és örömünkről. A reggeli ½ 8-as és az esti szentmisén megszenteljük a hozott ételeket.Húsvéthétfőn reggel ½ 8-kor lesz a szentmise. A nyolcad többi napján a megszokott időben lesznek a szentmisék.