1. Ma délután 5 órakor az elsővasárnapi szentségimádásra hívunk mindenkit szeretettel!
 2. Hétfővel ismét elindul a hétfőtől péntekig tartandó szentségimádás. Hétfőn ½ 8-tól képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián.
 3. Elsőpéntek lesz a héten, ne feledkezzünk meg az engesztelésről!
 4. Szombaton az Eucharisztikus Kongresszusra is készülve az esti szentmise után 7-től dicsőítő szentségimádást tartunk templomunkban ½ 9-ig, melyen egy – az Oltáriszetnségről szóló - rövid tanúságtétel után imával, csönddel, és az OST Közösség által vezetett dicsőítő énekekkel áldjuk a köztünk levő Jézust. A szentségimádás alatt több atya is fog gyóntatni. Más plébániákról is jönnek majd hozzánk, igyekezzünk mi is részt venni ebben az imádságban!
 5. Elkezdődnek a plébánián a hittanok a különböző korosztályok számára.
 • Ovis hittan szerda 17:00-17:30 a felső hittanteremben Szlanka Erzsébet (szept. 19-én indul)
 • Elsőáldozásra készülők csütörtök 16:30-17:30 a Don Bosco Iskolában Henrik atya (szept. 13-tól indul) –jelentkezési lapot, mely a hátsó asztalon van, vigyenek a szülők gyermekeiknek, amit hozzanak el az első alkalomra
 • Alfa Junior közösségi délután péntekenként felsőtagozatosoknak 17:30-18:30 az alsó hittanteremben fiatalok vezetésével (szept. 7-tól indul)
 • Középiskolások péntek 19:00-20:30 a plébánián Vas Zoltán hitoktató (szept. 28-tól indul)
 • Bérmálásra készülő középiskolások 2 hetente minden 2. és 4. pénteken a plébánián 17:30-19:00 Henrik atya (első alkalom: szept. 14.)
 • Főiskolás és felnőtt ifi csütörtök 19:00-20:30 a plébánián Henrik atya (szept. 13-tól)
 • Felnőtt hittan 2 hetente minden 2. és 4. hétfőn a plébánián 19:00-tól Henrik atya (első alkalom: okt.8.)
 • Házaspárok hittana minden 1. péntek 20:30-22:00 a plébánián Henrik atya (első alkalom: okt. 5.)
 • Katekumenek hittana 19:00-tól minden páratlan hét szerdáján a plébánián Pernitz Ákos és néhány segítő testvér vezetésével (okt. 10.)
 • Általános iskolás fiúk ministráns foglalkozása minden páratlan héten szombaton 10-11-ig a sekrestyében Pernitz Ákos diakónus vezetésével (az első alkalom: szept. 15.)
 • Általános iskolások játékos foglalkozása minden páros héten szombat délelőtt az animátorok vezetésével az alsó hittanteremben
 • A hittanok mellett apaklubot tartunk havi rendszerességgel kedd este 8 órától, ahová azokat a szentségi életet élő férjeket, illetve apákat hívjuk szeretettel, akik szívesen lennének tagjai újonnan épülő közösségünknek. Új jelentkezőket is szeretettel fogadunk!