1. Június 10-én ½ 11-kor az esztergomi bazilikában lesz Zoli atya pappá-, és Pernitz Ákos diákonussá szentelése, melyre közösen megyünk. A buszrendelés miatt kérem jelentkezzenek azok, akik a rendelt busszal közösségileg velünk jönnének.
 2. Az úrnapi oltárok építésére keresünk önként jelentkező személyeket, közösségeket. Kérjük, hogy jelentkezzenek a sekrestyében, akik erre vállakoznának!
 3. Nagyszerdán este 7-től a katekumeneket várom a plébánián. A szentsír felállításához nagyszerdán délelőtt és az esti mise után segítők jelentkezését várjuk! A szentsír díszítésére adományokat köszönettel elfogadunk.
 4. Nagyszerdán délután 5-től este ½ 9-ig, illetve nagypénteken délelőtt 10-től 12-ig lesz templomunkban gyóntatás. Igyekezzünk e két a napon a megjelölt időpontban elvégezni a húsvéti szentgyónást , mivel a szertartások miatt a hét többi napján erre nálunk nem lesz lehetőség!
 5. A szent három nap eseményei a következők: Mindhárom napon reggel 7.30-tól elimádkozzuk a reggeli dicséretet templomunkban.

  Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor a Szent István Bazilikában megyés főpásztorunkkal és az egyházmegye papságával az olajszentelési szentmisén vehetünk részt. Este ½ 7-kor az esti szentmisében jelenítjük meg az utolsó vacsora eseményét, és adunk hálát az Eucharisztia ajándékáért. Utána este 11 óráig nyitva lesz a templom, amikor a kitett Oltáriszentség előtt együtt virraszthatunk a Getszemáni kertben imádkozó Jézussal. A liturgia előírása szerint a szentségimádás után az Urat az örzőhelyre visszük, mely a templomon kívül, a plébánián levő kis kápolnában lesz.

  Nagypénteken
  a reggeli zsolozsma utántól egész nap nyitva lesz a templom, elidőzhetünk az Úr sírja előtt. E napon nem lesz szentségimádás. Délután 3 órakor, az Úr halálának órájában keresztutat járunk a templomban, majd este ½ 7-től részt vehetünk az Úr szenvedését megelevenítő szertartáson. Mivel nagypénteken az egész világon nincs szentmise, a szertartás keretében vesszük magunkhoz az Úr szent Testét.

  Nagyszombaton az Úr egész nap a sírban pihen. A reggeli zsolozsma utántól egészen a vigília szentmiséig nyitva lesz a templom, a nap folyamán betérhetünk egy csöndes imára. Este ½ 8-tól a tűzszentelés szertartásával kezdődik az Úr feltámadását megünneplő vigília szentmise. A fényliturgia megüléséhez mindenki hozzon gyertyát magával!

  Húsvétvasárnap a délelőtti 10 órás szentmise végén tartjuk az ünnepi feltámadási körmenetet, amikor fényes nappal a világ előtt is tanúságot teszünk a feltámadott Jézusba vetett hitünkről és örömünkről.
  Húsvéthétfőn reggel ½ 8 és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A nyolcad többi napján a megszokott időben lesznek a szentmisék.