1. Június 10-én ½ 11-kor az esztergomi bazilikában lesz Zoli atya pappá-, és Pernitz Ákos diákonussá szentelése, melyre közösen megyünk. A buszrendelés miatt kérem jelentkezzenek azok, akik a rendelt busszal közösségileg velünk jönnének.
  2. Az úrnapi oltárok építésére keresünk önként jelentkező személyeket, közösségeket. Kérjük, hogy jelentkezzenek a sekrestyében, akik erre vállakoznának!
  3. Megjelent Egyházközségi Hírlevelünk húsvéti száma, melyet a kisasztalra helyeztünk. Mindenki vigyen magával egyet családjának!
  4. Holnap a délelőtti 10 órás szentmise végén tartjuk az ünnepi feltámadási körmenetet, amikor fényes nappal a világ előtt is tanúságot teszünk a feltámadott Jézusba vetett hitünkről és örömünkről. Holnap a reggeli fél 8-as és az esti 6-os szentmisén igény szerint ételszentelést is tartunk.
  5. Húsvéthétfőn reggel ½ 8 és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A nyolcad többi napján a megszokott időben tartjuk a szentmiséket.
  6. Csütörtökön a Szt. Mihály Akadémia előadásra hívja az érdeklődőket az este 6 órakor kezdődő újabb előadására a Don Bosco Iskolába, ahol Bereczky Zoltánt lelkészt látja vendégül, aki a csengersimai templom kazettás mennyezetéről tart előadást “Simai sakkoló” címmel.
  7. Szombaton délelőtt ½ 10-től ismét várjuk az általános iskolás gyerekeket az animátorok vezetésével tartott játékos délelőttre az alsó hittanteremben. Este pedig a 6-os szentmisében és azt követően ismét megújulási imaestet tartunk templomunkban. Mindenkit szeretettel vár a feltámadott Jézus, hogy jelenléte és szentségei által megérintve új életre keltsen minket!
  8. A jövő vasárnap már irgalmasság vasárnapja, a nagypénteken kezdődött irgalmasság kilencedének zárónapja. Jézus kérésére a kegyelem órájában délután 3 órakor imaórát tartunk templomunkban a kitett Oltáriszentség előtt. Biztatok mindenkit, hogy ahányan csak tudunk, vegyünk részt rajta, hogy elnyerhessük az Úr nekünk szánt kegyelmeit!
  9. Hálásan köszönöm mindazok segítségét és munkáját, akik áldozatos szolgálatukkal tisztává és széppé tették templomunkat, feldíszítették a szentsírt, hogy méltó körülmények között ünnepelhessük meg Jézus feltámadását! Köszönöm a sekrestyében, a szent liturgiában segédkezők, a kántor úr, az énekkarvezető úr és énekkara kiemelkedően szép szolgálatát! Köszönöm továbbá a szentsír díszítésére szánt adományaitokat, valamint a szentföldi gyűjtésben kimutatott nagylelkűségteket: a szentföldi keresztények javára 355 000 forintot adakoztatok. A feltámadott Úr áldása kísérje mindazok életét, akik önzetlenül szolgálatot nyújtottak neki az elmúlt időszakban!