1. Június 10-én ½ 11-kor az esztergomi bazilikában lesz Zoli atya pappá-, és Pernitz Ákos diákonussá szentelése, melyre közösen megyünk. A buszrendelés miatt kérem május 7-ig jelentkezzenek azok, akik a rendelt busszal közösségileg velünk jönnének. Két hét múlva a jelentkezést lezárjuk, azok jöhetnek velünk a busszal, akik addig leadták jelentkezésüket és az 1000 Ft előleget.
  2. Hálásan köszönöm a közösség nevében a 3 virágozó hölgynek, a Fehérvári lánytestvéreknek hosszú évtizedek alatt végzett áldozatos munkáját, amit többek között a templomtakarítás terén is nyújtottak. Érthető módon ezt a szolgálatot nem tudják már tovább vinni koruk előrehaladtával, ezért azt jelezték, hogy már csak az új takarítócsoport létrejöttéig vállalnák e szolgálatot. Ezért egy vállalkozó emberekből álló új csoportot keresünk, aki tőlük ezt a szolgálatot átvenné. Jelentkezni lehet a sekrestyében!
  3. Az úrnapi oltárok építésére keresünk önként jelentkező személyeket, közösségeket. Kérjük, hogy jelentkezzenek a sekrestyében, akik erre vállalkoznának!
  4. Ma irgalmasság vasárnapja van, a nagypénteken kezdődött irgalmasság kilencedének zárónapja. Jézus kérésére a kegyelem órájában délután 3 órakor imaórát tartunk templomunkban a kitett Oltáriszentség előtt. Biztatok mindenkit, hogy ahányan csak tudunk, vegyünk részt rajta, hogy elnyerhessük az Úr nekünk szánt kegyelmeit!
  5. Szerdán a katekumeneket várom hittanra este 7-től a plébánián, pénteken pedig a bérmálkozásra készülők hittanja lesz délután ½ 6-tól a plébánián.
  6. Szombaton az esti szentmise után kb. 40 perces koncertet ad templomunkban a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola vonószenekara. Műsorukon két Vivaldi és egy Corelli mű szerepel. A műveket ismerteti és és a zenekart vezényli: Ludmány Emil.
  7. Az AKTK az idei, immár nyolcadik Honismereti Táborához vendéglátó családokat keres a kárpátaljai gyerekek fogadásához. Kérjük a vállalkozó családokat, hogy jelentkezzenek az AKTK bármelyik választmányi tagjánál az elérhetőségük (e-mail, telefonszám) megadásával. A táborról az érdeklődőknek részletes ismeretekkel szolgál Kellner Dénesné vagy Kristóf József. Ezt a felhívást közzétesszük a honlapunkon is. Bíztatunk mindenkit, mert jónak lenni jó!