1. Október a Szűzanya hónapja, ezért minden héten szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap az esti szentmise előtt ½ 6-tól együtt elimádkozzuk a rózsafüzért.
  2. Hétfőn este 7-től felnőtt hittant tartunk a plébánián.
  3. Kedden este 8-tól apaklubba hívjuk a férjeket és az apákat a plébániára.
  4. Szerdán este 7-től a katekumenek találkoznak a plébánián.
  5. Pénteken lesz az országos fatimai zarándoklat. Délelőtt 11 órakor a Soroksár Újtelepi Szent István Király plébánián (1237 Budapest, Szent László utca 149.) ünnepi szentmise lesz. Mint hirdettük, a Rákóczi híd pesti hídfőjénél kb. ½ 8-kor lehet a gyalogos zarándoklathoz csatlakozni. Mivel kevesen jelezték, hogy innen együtt mennének, egyénileg kapcsolódjunk be a gyalogos útvonalra, vagy egyenesen a templomhoz menjünk!
  6. Péntek délután ½ 6-tól a bérmálkozásra készülő fiatalokat várom hittanra a plébánián. Este 6-7-ig pedig családos szentségimádásra hívunk mindenkit szeretettel a templomba!
  7. Szombaton tervezzük plébániánk épületének karbantartását a „72 óra kompromisszum nélkül” nevezetű szerveződés önkénteseinek segítségével. Hívom és várom plébániánk fiataljait is, hogy velük együtt dolgozva mi is mutassuk meg, mit jelent nekünk az, hogy ehhez a közösséghez tartozunk. Az elvégzett munkáról közösségi szolgálat igazolást is tudunk adni. Mivel az ebédről a plébánia gondoskodik, kérem, jelentkezzenek a sekrestyében azok, akik tudnak jönni segíteni! A munka reggel 8-kor indul. Mivel főleg korlátot és ablakrácsot fogunk festeni, mindenki ehhez megfelelően öltözködjön!
  8. Szombat délelőtt 10-11-ig az általános iskolás ministráns fiúk foglalkozása lesz a templomban. Minden ministrálni vágyó fiút szeretettel hívunk és várunk!
  9. Vasárnap lesz az őszi egész napos egyházmegyei szentségimádási napunk. A vasárnapi szentmisékre való tekintettel 12 órakor lesz a szentségkitétel és este 10-ig jöhetünk az eukarisztikus Úr elé. A lelkiőrségben még vannak szabad helyek, ahová a lelkes és imádságos jelentkezőket várjuk! A szabad időpontok a honlapon megtekinthetők. Jelentkezhetünk a honlapon, email-en, illetve telefonon Riszterer Zsuzsinál.