1. Örömmel mutatom be a testvéreknek Szivák Tamás diakónust, akit Bíboros Főpásztorunk féléves pasztorális gyakorlatra hozzánk küldött. Szeptember első hetét velünk tölti, az első félévben havi 1 hétvégére a plébániára meghívható, a tanév 2.félévétől pedig plébániánkon fog lakni. Fogadjuk nagy szeretettel és imádkozzunk érte, hogy hivatására jól felkészüljön!
 2. Ma délután 5 órától tartjuk elsővasárnapi szentségimádási óránkat.
 3. Hétfőn ½ 8-tól képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián.
 4. Csütörtökön este 7-től lesz az első felnőtt ifi hittan a plébánián, melyre új tagokat is szeretettel várunk! Pénteken ½ 6-tól pedig az első Alfa Junior találkozó várja a felső tagozatosokat a szépen kitakarított alsó hittanteremben.
 5. Péntek este 6-7ig családos szentségimádásra hivjuk a családokat és mindenkit!
 6. Szombaton az esti 6-os szentmisével kezdődően és azt követően ismét megújulási imaest lesz templomunkban. Mindenkit, aki szeretne az Úr kegyelmei és jelenléte által megújulni, szeretettel várunk!
 7. Szept. 13-án, szerdán este 7-től a családközösségek vezetőit hívom egy évkezdő ismerkedő találkozóra a plébánián, hogy a közösségek egymást tudatosabban hordozva egy közös lelki vonalvezetés mentén haladhassanak ebben az esztendőben.
 8. Szept. 14-én, csütörtökön, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén este 8 órától együtt járjuk a hagyományos espereskerületi keresztutat, melyet idén egyházközségünk tagjai vezetnek majd. A Péter-Pál templom elől indulunk este 8 órakor, gyertyát mindenki hozzon magával!
 9. Szeptember 4-től kezdődően elkezdődnek a plébánián a hittanok a különböző korosztályok számára.
  • Ovis hittan szerda 17:00-17:30 a felső hittanteremben Szlanka Erzsébet (szept. 13-án indul)
  • Elsőáldozásra készülők csütörtök 16:30-17:30 a Don Bosco Iskolában Henrik atya (szept. 14-től indul)
  • Alfa Junior közösségi délután péntekenként felső tagozatosoknak 17:30-18:30 az alsó hittanteremben Medgyessy Zsófia és felnőtt ifi társai (szept. 8-tól indul)
  • Középiskolások péntek 19:00-20:30 a plébánián Vas Zoltán hitoktató (szept. 15-től indul)
  • Bérmálásra készülők 2 hetente minden 2. és 4. pénteken a plébánián 17:30-19:00 Henrik atya (első alkalom: szept. 22.)
  • Főiskolás és felnőtt ifi csütörtök 19:00-20:30 a plébánián Henrik atya (szept. 7-től)
  • Felnőtt hittan 2 hetente minden 2. és 4. hétfőn a plébánián 19:00-tól Henrik atya (első alkalom: szept.25.)
  • Házaspárok hittanja minden 1. péntek 20:30-22:00 a plébánián Henrik atya (első alkalom: okt. 6.)
  • Katekumenek hittanja 2hetente 19:00-tól minden páratlan hét szerdáján a plébánián Pernitz Ákos és néhány segítő testvér vezetésével (szept. 27.)
  • Alsó tagozatos gyerekek (főleg kislányok) számára kéthetente szombaton délelőtt ½ 10-től 12-ig játékos délelőtt a hitoktatók illetve a szalézi animátorok vezetésével a plébánián (első alkalom szept. 2 felében – hirdetni fogjuk)

A hittanok mellett apaklub indul havi rendszerességgel, ahová azokat a szentségi életet élő férjeket, illetve apákat hívjuk szeretettel, akik szívesen lennének tagjai újonnan épülő közösségünknek. További részleteket a honlapon illetve plébániai facebook-on olvashatunk.

Kérlek Benneteket, hogy mindenki válassza ki a neki megfelelő hittant és úgy tervezzétek az előttetek álló tanévet és programjaitokat, hogy az Úristennel való kapcsolatotok fejlődésére, és hitetek mélyítésére való hittan is helyet kaphasson!