1. A héten még hétfőtől szerdáig a szentmisék helyett reggel 7 órakor áldoztatással egybekötött igeliturgia lesz templomunkban, mivel az éves több napos lelkigyakorlatom miatt távol leszek a plébániától. Megértésetek mellett kérem imáitokat is, hogy lelkileg gyümölcsöző időt tölthessek el. Ennek következtében a hétfői gyóntatási alkalom elmarad. Az irodai ügyelet ideje változatlan marad.
 2. Örömmel közlöm a testvérekkel, hogy Bíboros Főpásztorunk féléves pasztorális gyakorlatra ismét kispapot küld hozzánk Szivák Tamás személyében, hogy elsajátítsa azokat a gyakorlati lelkipásztori ismereteket, melyek közvetlenül papszentelése előtt még szükségesek. Szeptember első hetét velünk tölti, az első félévben havi 1 hétvégére a plébániára meghívható, a tanév 2.félévétől pedig plébániánkon fog lakni. Fogadjuk nagy szeretettel és imádkozzunk érte, hogy hivatására jól felkészüljön!
 3. A héten elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! E napon 8 órakor a Don Bosco Iskola tanévnyitó szentmisét tart templomunkban. Elsőszombat révén szombaton reggel 7 kor is lesz szentmise, délután ½ 6-tól pedig együtt imádkozzuk a rózsafüzért.
 4. Vasárnap délelőtt 10 órakor tartjuk egyházközségünk tanuló ifjúsága számára a Veni Sancte-t, a tanévnyitó, Szentlélekhívó szentmisét. Azt kérem az általános iskolásoktól, hogy hozzák el iskolatáskáikat a szentmisére, mivel egy külön áldásban szeretnénk részesíteni őket és felszerelésüket! Hadd legyen a tanulás és annak szimbóluma, a táska édes iga és ne kényszerű kolonc az életükben! Aznap délután 5 órától tartjuk elsővasárnapi szentségimádási óránkat.
 5. Szept. 14-én, csütörtökön, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén este 8 órától együtt járjuk a hagyományos espereskerületi keresztutat, melyet az idén egyházközségünk tagjai vezetnek majd. A Péter-Pál templom elől indulunk este 8 órakor, gyertyát mindenki hozzon magával!
 6. Két hét múlva, szept. 9-én szombaton az esti 6-os szentmisével kezdődően és azt követően ismét megújulási imaest lesz templomunkban. Mindenkit, aki szeretne az Úr kegyelmei és jelenléte által megújulni, szeretettel várunk!
 7. Szeptember 4-től kezdődően elkezdődnek a plébánián a hittanok a különböző korosztályok számára.
  • Ovis hittan szerda 17:00-17:30 a felső hittanteremben Szlanka Erzsébet (szept. 13-án indul)
  • Elsőáldozásra készülők csütörtök 16:30-17:30 a Don Bosco Iskolában Henrik atya (szept. 14-től indul)
  • Alfa Junior közösségi délután péntekenként felső tagozatosoknak 17:30-18:30 az alsó hittanteremben Medgyessy Zsófia és felnőtt ifi társai (szept. 8-tól indul)
  • Középiskolások péntek 19:00-20:30 a plébánián Vas Zoltán hitoktató (szept. 15-től indul)
  • Bérmálásra készülők 2 hetente minden 2. és 4. pénteken a plébánián 17:30-19:00 Henrik atya (első alkalom: szept. 22.)
  • Főiskolás és felnőtt ifi csütörtök 19:00-20:30 a plébánián Henrik atya (szept. 7-től)
  • Felnőtt hittan 2 hetente minden 2. és 4. hétfőn a plébánián 19:00-tól Henrik atya (első alkalom: szept.25.)
  • Házaspárok hittanja minden 1. péntek 20:30-22:00 a plébánián Henrik atya (első alkalom: okt. 6.)
  • Katekumenek hittanja 2hetente 19:00-tól minden páratlan hét szerdáján a plébánián Pernitz Ákos és néhány segítő testvér vezetésével (szept. 27.)
  • Alsó tagozatos gyerekek (főleg kislányok) számára kéthetente szombaton délelőtt ½ 10-től 12-ig játékos délelőtt a hitoktatók illetve a szalézi animátorok vezetésével a plébánián (első alkalom szept. 2 felében – hirdetni fogjuk)

A hittanok mellett apaklub indul havi rendszerességgel, ahová azokat a szentségi életet élő férjeket, illetve apákat hívjuk szeretettel, akik szívesen lennének tagjai újonnan épülő közösségünknek. További részleteket a honlapon illetve plébániai facebook-on olvashatunk.

Kérlek Benneteket, hogy mindenki válassza ki a neki megfelelő hittant és úgy tervezzétek az előttetek álló tanévet és programjaitokat, hogy az Úristennel való kapcsolatotok fejlődésére, és hitetek mélyítésére való hittan is helyet kaphasson!