1. Október a Szűzanya hónapja. Minden szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap az esti mise előtt ¼ 6-tól együtt imádkozzuk a rózsafüzért.
  2. Továbbra is gyűjtjük a házasság intézményét támogató aláírásokat. Kérjük, hogy személyi számmal, vagy szem. igazolvány számmal kísért aláírásotokat a kis asztalon levő gyűjtőívekre írjátok!
  3. Ismét papírgyűjtést tartunk plébániánkon. Jövő szombatig hozhatunk papírt, amit a papÍrgyűjtő koknténerbe kérünk elhelyezni! A gyűjtésből befolyó összeg egyházközségünknek nyújt anyagi támogatást.
  4. Ma a missziók javára gyűjtünk és perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk majd. Kérjük nagylelkű adományaitokat!
  5. Az AKTK szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Szt. Mihály Akadémia őszi előadásaira: Hegedűs Gyula barlangász, barlangkutató 2 előadására, melyek mindkét alkalommal este 6-kor a Don Bosco Iskola 12-es termében kerülnek megrendezésre, először okt. 27-én „Időutazás UAZ-zal – Mongólia”, majd nov. 17-én „Könnycsepp India arcán-Sri Lanka” címmel.
  6. Hétfőn este 7-től ismét felnőtt hittant tartunk a templomban. Szerdán 7-től a katekumenek, pénteken ½ 6-tól a bérmálásra készülő fiatalok hittanja lesz a plébánián.
  7. Szándékunkban áll a liturgián való felolvasás szent szolgálatát még inkább az Úrnak tetsző módon végezni. A felolvasók közössége időnként találkozik majd, ahol úgy gyakorlati, mind pedig lelki útmutatással megerősödve végzi önkéntes szolgálatát. Ezért arra kérjük a felolvasást végzőket, akik továbbra is szeretnének felolvasni, illetve azokat a testvéreket, akik újonnan kapcsolódnának be ebbe a szolgálatba, hogy adják le jelentkezésüket a sekrestyében.