1. Bizonyára többek számára már ismeretes, hogy a járvány miatt a Szentszék a magyarországi szervezőkkel egyeztetve egy évvel elhalasztotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Ennek ellenére imádsággal készülünk erre a nagy eseményre. Immár 1 évvel többet kaptunk, hogy lelkileg is "megérkezzünk" az eseményre. Ezért bíztatok mindenkit, hogy a Kongresszusra való készület jegyében elkezdett Nagykilencedet ne hagyja abba! E héten pénteken elsőpéntek lesz, ilyen lelkülettel imádkozzunk és vegyünk részt lelki szentáldozásban.
  2. Ezen a vasárnapon is déli 12-től 13 óráig a járvány idejére megszabott korlátozások és egészségügyi előírások megtartása mellett megyés főpásztorunk engedélyével a fiatal, felnőtt korosztály számára rendkívüli áldoztatást tartok a templomkertben. A templom előtti téren álljunk fel. A hivatalos előírások szerint az áldozónak előtte fertőtlenítenie kell a kezét (ahogyan az áldoztatónak is) és áldozáskor óvatosan kézbe kell ejteni a Szentostyát anélkül, hogy érintkezne a két személy egymással. Emellett szigorúan be kell tartani a a 2 méteres szociális távolságot. Ahhoz, hogy ez mások veszélyeztetése nélkül megtörténhessék, FOKOZOTT FIGYELMET ÉS FEGYELMEZETTSÉGET KÉREK MINDENKITŐL! Ezért azt kérem a családoktól, hogy lehetőség szerint a még nem elsőáldozott gyermekeiket hagyják otthon, és ha ez nem megoldható, akkor akár felváltva jöjjenek el áldozni, vagy az áldoztatás teljes ideje alatt TARTSÁK GYERMEKEIKET AZ AUTÓBAN! Azt is kérem továbbá, hogy aki áldozott, HALADÉKTALANUL hagyja el a templom területét és MENJEN HAZA! Fontos, hogy ne egy időben érkezzünk! Ha valaki éppen nem találna áldoztatót a helyszínen, az jelezze nekem telefonon, és a templom elé megyek.
    Az időseket arra kérjük továbbra is, hogy saját egészségük és életük védelmében maradjanak otthon. Amennyiben mégis el akarnának jönni áldozni, akkor azt 11-től 12 óráig megtehetik, de csak azon feltételekkel, hogy VALAKI AUTÓVAL ELHOZZA ŐKET, ÉS ŐK KI SEM SZÁLLNAK A KOCSIBÓL, hanem értesítenek engem arról, hogy áldozni szeretnének. Én a kocsihoz megyek és őket ott megáldoztatom. De aki nem él ezzel a lehetőséggel, az egyházunk tanítása szerint ugyanazokban a kegyelmekben részesül odahaza a lelki áldozás folytán, mint a szentségi áldozáskor. Tehát JOBB, HA az idősek inkább OTTHON MARADNAK!
  3. A templomból közvetített hétköznap reggeli online miséket hétfőtől a délelőtti 7 óra helyett reggel 9-től közvetítjük, amit természetesen továbbra is megtekinthetünk a nap későbbi óráiban is. A szombati és vasárnapi 10-es közvetítés változatlan marad.
  4. A templomot egész héten reggel 8-tól este 8-ig nyitva tartjuk, hogy az esetlegesen erre járók betérhessenek egy rövid személyes imára.
  5. Hálásan köszönöm mindazoknak a figyelmességét, akik felismerve ennek a rendkívüli időszaknak velejáróit, készséggel és nagylelkűen kimutatták egyházközségünkért érzett felelősségüket és szeretetüket, és az elmaradt perselyezések helyett átutalással segítik továbbra is közösségünket. Természetesen tudom, hogy ez az időszak mindannyiotoknak nem kis anyagi megpróbáltatást is jelent. Mégis éppen ilyenkor mutathatjuk meg, mennyire bízunk a gondviselő, minket tenyerén hordozó Istenben.