1. A héten hétfőn és kedden a reggeli mise helyett este 6 órakor tartjuk a szentmiséket. Csütörtökig minden esti szentmise előtt ½ órával együtt imádkozzuk az októberi rózsafüzért.
  2. A hétfői felnőtt hittan elmarad.
  3. Péntek elsőpéntek lesz, egyben Mindenszentek napja, mely parancsolt ünnep, szentmisén való részvételünk kötelező. Ezért előző nap csütörtökön az esti 6-os szentmise már az ünnepről vett vigília mise lesz. Pénteken a munkaszüneti napra, valamint az ünnepre való tekintettel reggel 9 -kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék.Ehhez az ünnephez kötődően egy héten át a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhetünk , ha nov. 1-8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, s legalább lélekben imádkozunk az elhunytakért. Ugyanúgy teljes búcsút ajánlhatunk fel elhunytjainkért, ha Halottak napján, szombaton egy templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogatunk,valamint egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozunk.
  4. Szombaton elsőszombat lesz, mely egyben Halottak napja , reggel 7-kor is lesz szentmise. Utána rövid fényliturgiát tartunk elhunyt szeretetteinkért imádkozva. Kérem, hogy a lucernáriumra hozzon mindenki gyertyát magával! Este már a vasárnapról mondjuk a szentmisét. Előtte ½ órával együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Délelőtt ½ 10-től délig az animátorok tartanak játékos foglalkozás t az általános iskolásoknak az alsó hittanteremben.
  5. Aki jónak látja, hogy közösségünk számára Közösségi Ház épüljön, attól azt kérem, hogy november hónapban is imáival, áldozataival támogassa meg ezt az ügyet. A felajánlásokra, kérem, iratkozzanak fel az áldozatot vállalók a hátsó kis asztalon kitett papírokon!
  6. Két hét múlva, nov. 9-én szombaton az esti 6-os szentmisével kezdődően és azt követően megújulási imaest et tartunk templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk!
  7. Nov. 23-án , Krisztus Király ünnepe előtti szombaton ismét világméretű szentségimádás lesz, melyre ismét kérjük, hogy regisztráljanak a részt venni szándékozók a honlapon. Délután 5-től 6-ig az albertfalvi ifjúság egyes csoportjai vezetik majd a dicsőítést, melyet a 6-os szentmisével zárunk. Akik nem tudnak interneten regisztrálni, azok egy hátul kihelyezett papíron iratkozhatnak fel név, telefonszám és email cím megadása révén.