1. Ezen a vasárnapon tartjuk a Péterfillérek gyűjtését, vagyis perselyadományainkat az egyházmegye központjába tulajdonítjuk. Nagylelkűen adakozzunk!
  2. Szerdán az esti 6-os szentmise helyett reggel 7-kor lesz a szentmise.
  3. Pénteken elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! A péntek délutáni gyóntatás elmarad.
  4. Szombaton elsőszombat révén reggel 7 órakor is lesz szentmise. Az elsőszombati rózsafüzért ½ 6-tól imádkozzuk együtt a templomban.
  5. Aug. 31-ig a szentségimádás nyári menetrend szerint működik, vagyis minden hétfőn-szerdán-pénteken reggel ½ 8-tól este 8-ig van szentségimádás.
  6. Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik az úrnapi körmenet és az oltárok előkészítésében fáradoztak! Az Eucharisztiában rejtező Jézus áldása kísérje életüket odaadó szolgálatukért!
  7. Akik szeretnék, hogy egyházközségünk számára Közösségi Ház épüljön, azoktól július hónapban is azt kérem, hogy imáikkal, áldozatvállalásaikkal támogassák meg ezt az ügyet! A felajánlást vállalók iratkozzanak fel a hátsó kis asztalra kitett papírokon!