1. Május a Szűzanya hónapja. Ezért május 1-je keddtől minden hétfőn, kedden, és pénteken a reggeli szentmisék után, illetve szerdán, csütörtökön az esti szentmisék előtt ¼ órával együtt elimádkozzuk a loretói litániát.
  2. Pénteken elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! A délutáni gyóntatás elmarad. Az esti házaspárok hittanjának időpontja áttevődik május 18-a, péntek estére.
  3. Szombaton elsőszombat révén reggel 7-kor is lesz szentmise. Délelőtt 9-től az elsőáldozók második gyónása lesz a templomban.
  4. Jövő vasárnap a 11 órás szentmise keretében lesz az elsőáldozás. Mivel ez a szentmise kivételesen beiktatott, a miserend úgy módosul, hogy a 10 órás szentmise 9-kor kezdődik majd.
  5. A júnus 2-án, szombaton rendezendő egész napos buszos egyházközségi kirándulásra várjuk a jelentkezéseket a részvételi díj befizetésével!
  6. A június 9-én, szombaton délelőtt ½ 11-kor tartandó papszentelésre várjuk a részt venni szándékozók jelentkezését 2000 Ft előleg befizetésével a sekrestyében!