Korábbi plébánosok

Bergendy János (1928 -1933)

Bergendy atya az albertfalvi egyházközség megszervezője. Tenni akarása és rátermettsége nem egy későbbi plébánossal felért. Ő elsősorban hitoktató és a lelkek vezetője volt.

Doroszlai Béla +1961 (1933-1955)

A plébánia és a templom építője. Mindenkor igyekezett hívei szolgálatára állni. A legjobb jellemzést talán utóda, Ormai Gusztáv adta róla: "Nagy építő egyéniség volt, aki a plébánia és a templom megépítésével kitörölhetetlenül beírta a nevét Albertfalva történetébe. Egyházmegyéjének is kimagasló alakja volt, a papság körében nagy népszerűségnek örvendett. Kedves , úri modorával mindenkit lebilincselt, akivel kapcsolatba került."

Ormai Gusztáv +1994 (1955-1985)

Az orgonaépítő. Érdekes egyéniség, nagyszerű szónoki képességgel megáldott pap. Működését jó prédikációk és jó templomi hangversenyek, számos zarándoklat (országon belül és kívül) jellemezte.

dr. Verbényi István +2014 (1985-2001)

Verbényi István újmisés korában, 1961-ben protonotárius, esztergomi kanonok, püspöki tanácsos Az iskolaszervező. Albertfalvi neveltetésű, Doroszlai atya ministránsa, fölszenteléséig az albertfalvai egyházi élet résztvevője. Az ötödik albertfalvi újmisés. Mint tanár jól látta a hiányosságokat, ezért plébánosi kinevezése után a fő hangsúlyt a gyermekek és az ifjúság nevelésére és ennek megszervezésére helyezte. Az AKTK alapító tagja. A MALEZI igazgatója.

Hollai Antal +2014 (2001-2014)

pápai káplán, c. apát, esperes, egykori esztergomi spirituális

Vénusz Gellért (2014-2015)