1. Ma a Szentföld javára gyűjtünk és a perselyadományokat az egyházmegye központjába továbbítjuk.
  2. Hétfőn este ½ 7-től a Szent Mónika kör tartja összejövetelét az alsó hittanteremben.
  3. Pénteken ½ 6-tól a bérmálkozásra készülő fiatalok hittana lesz a plébánián, este 7-től pedig keresztutat járunk templomunkban.
  4. Szombaton 10-től 11-ig az animátorok tartanak játékos foglalkozást az általános iskolás korú ministráns fiúknak az alsó hittanteremben. A szombat esti gyóntatás elmarad.
  5. Jövő hét már Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. A délelőtti 10 órás szentmise a templomon kívül, a bejáratnál kezdődik barkaszenteléssel, majd ünnepélyes körmenetet tartunk a templom körül Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére. Aki tud, kérjük hozzon barkát,vagy virágzó ágakat, hogy másoknak is adhassunk belőle. Az ágakat kérjük szombat estig a sekrestyében leadni!
  6. A múlt vasárnap véget ért tartós élelmiszergyűjtés során 970 kg adomány gyűlt össze. Ez 1,5 mázsával több, mint tavaly. Ennek egy részét a Karitász még húsvét előtt juttatja el a rászoruló családokhoz, a többi élelmiszert pedig a péntekenként reggel 8 órakor tartott éléelmiszerosztások során fogja apránként szétosztani. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!
  7. A közelgő húsvéti ünnepekre szeretnénk méltó módon feldíszíteni a templomot és a kiépítendő szentsírt. A díszítéshez adományokat köszönettel elfogadunk.
  8. Már előre hirdetjük, hogy plébániánkon április 29-én a 11 órás szentmise keretén belül Snell György püspök atya megbérmálja bérmálandóinkat, rákövetkező vasárnapon, máj. 6-án pedig szintén 11 órakor tartjuk az elsőáldozást. Mindkét szentmisét kivételesen beiktatott, ezért e kétvasárnapon az előtte levő szokásos 10-es szentmise 9 órakor kezdődik majd.